6min Analytics

Wil van der Aalst naar Celonis: ‘Automatisering en object centric process mining leidend’

Wil van der Aalst naar Celonis: ‘Automatisering en object centric process mining leidend’

De ‘godfather of process mining’ Wil van der Aalst gaat aan de slag als Chief Scientist bij Celonis. Binnen het bedrijf gaat de Nederlandse professor, die als grondlegger van de discipline wordt gezien, een grote rol spelen in de strategie. Waar gaat het product precies heen? Volgens Van der Aalst zijn er twee duidelijke trends bepalend: de software beweegt meer richting Execution Management en object centric process mining.

Bij Celonis zijn ze de afgelopen tijd flink aan het uitbreiden. Waar het bedrijf zich aanvankelijk vooral als een process mining-specialist neerzette, spreekt het inmiddels steeds vaker over zijn Execution Management Platform. Aan het analyseren van data om knelpunten in bedrijfsprocessen te vinden, worden inmiddels steeds meer acties gekoppeld. De inzichten uit process mining zijn heel waardevol, maar als daar geen actie aan gekoppeld wordt, dan heb je er weinig aan, zo is de gedachte. En dus gaat process mining steeds meer acties triggeren en daarmee een nieuwe fase in.

Automatisering

Van der Aalst ziet die beweging ook. Volgens de nieuwe Chief Scientist is de koers die Celonis hiermee inzet heel logisch. “Dus dan gaat het om de verbinding van process mining met automatisering. Die werelden komen steeds meer bij elkaar. Organisaties betalen namelijk niet voor diagnoses. Dat vinden ze interessant en leuk, maar uiteindelijk is het doel om processen te verbeteren.”

Door process mining weet een organisatie wat er echt gebeurt. Welke problemen en ongewenste zaken zijn er? Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die voortdurend de prijzen verandert en daardoor extra werkt genereert. Zulke zaken kan een Execution Management Platform constateren middels process mining, om vervolgens ook een workflow te triggeren voor het aanpakken van het probleem.

Van der Aalst wijst hierbij ook op het verschil tussen de huidige automatiseringsmogelijkheden en ‘klassieke automatisering’. De Chief Scientist doelt onder meer op oude workflow-managementsystemen. “Dat werkte niet omdat we altijd iets probeerden te automatiseren dat niets met de werkelijkheid te maken had. De grote mislukking bij workflow-managementsystemen en Business Process Management was dat je een systeem als SAP niet kan vervangen. SAP is daar, het is ongelofelijk complex. Het is utopisch om te denken dat je een nieuw workflow-systeem bouwt dat op de een of andere manier doet wat SAP doet. Dat gaat niet werken. Daarom waren veel van de zaken die we vroeger deden niet realistisch.”

Een systeem als SAP, maar bijvoorbeeld ook Salesforce en Oracle, blijven echter gewoon bestaan vanwege de vele voordelen. Daar kan je dus efficiëntie in behalen door er process mining op toe te passen. “Waar zijn compliance- en prestatieproblemen? Doordat je dat detecteert trigger je acties of workflows die de probleem adresseren. Hierbij gebruik je de systemen die er al zijn”, aldus Van der Aalst over de automatiseringsslag met behulp van Execution Management.

Tip: Celosphere 2021: Celonis wil ecosysteem snel vergroten

Object centric process mining

Van der Aalst geeft ook aan dat er op process mining-vlak nog een trend zichtbaar is. Hij wijst op hoe processen geanalyseerd worden met de algoritmes. Hiervoor wordt naar eventlogs gekeken. In zo’n log bevindt zich een event die verwijst naar een activiteit, een Case ID en een tijdstempel. “Hierbij ga je ervan uit dat het altijd zo is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ziekenhuizen, dan is de typische Case ID een patiënt. Dat is heel duidelijk en dan werkt de klassieke gedachte van process mining prima.”

Volgens de Chief Scientist van Celonis werken veel processen echter niet met één Case ID. Hij omschrijft hoe het in de praktijk er vaak aan toe gaat. “Bij e-commercebedrijven zie je bijvoorbeeld dat activiteiten/events betrekking kunnen hebben op klanten, items, bestellingen en leveringen. Als je daar de klassieke manier van process mining op toepast, dan is het de vraag wat je als Case ID moet kiezen. De conclusie is dat ik dat niet kan doen”, stelt Van der Aalst. “In de onderzoekswereld hebben we daarom een nieuwe trend, die we object centric process mining noemen. Hierbij verwijzen events niet naar één case, maar ze kunnen naar een willekeurige hoeveelheid objecten verwijzen. Die objecten kunnen bijvoorbeeld machines, klanten, betalingen zijn. En dan krijg je een meer holistisch beeld van wat er daadwerkelijk gebeurt.”

Basis vormen

Wil_Masterclass-1045155
Wil van der Aalst, Chief Scientist bij Celonis

Samen met Execution Management vormt object centric process mining een bepalende trend voor de komende tijd. Daar wil Van der Aalst bij Celonis een rol in gaan spelen, want in zijn functie krijgt hij de nodige invloed op de productstrategie. Hij maakt vanuit die optiek ook een bewuste keuze om zich nu actief aan een bedrijf te verbinden. Voorheen was Van der Aalst als hoogleraar onafhankelijk, waarbij hij ook adviserende functies bij bepaalde bedrijven vervulde. Nu verbindt hij zich dus exclusief aan de process mining-gigant.

Een van de grote redenen voor de keuze is dat Van der Aalst tegen beperkingen aanliep in de academische wereld. “Lange tijd had ik het gevoel dat we in de wetenschap voor lagen op wat er in de praktijk gebeurde. Het was vrij makkelijk om dingen te doen die in de praktijk nog niet mogelijk waren, in de hoop dat het naar de praktijk overwaaide. Nu zie ik echter dat veel van de onderzoeksvragen waar we aan werken, dat het niet meer mogelijk is om die alleen in het lab uit te voeren met open source-software. Het zou alleen maar werken als de industrie de open source-software zou gebruiken op grote schaal. En dat we dat met onze software bij de bedrijven kunnen doen. De ontwikkelkracht van vroeger, tegenover nu waarbij we er niet in slagen een product te creëren dat een bedrijf op grote schaal toepast. Dus onderzoeksvragen waarmee je wat wil veranderen, die kan je niet meer beantwoorden met open source.”

Bij Celonis verwacht Van der Aalst wel die innovatie te kunnen bereiken. Hij gaat daar teams die werken aan nieuwe functionaliteiten ondersteunen en helpen, alsmede nieuwe ideeën bedenken. In zijn functie werkt hij bijvoorbeeld ook nauw samen met de CTO, om de koers te bepalen.

Daarnaast gaat Van der Aalst ook een rol spelen in de Celonis Academic Alliance. Die alliantie onderhoudt contacten met universiteiten en de wetenschappelijk wereld, om toekomstige informatici kennis over process mining bij te brengen. Hiervoor stelt men onder meer gezamenlijk cursussen op.

Alles bij elkaar krijgt de grondlegger van process mining met zijn stap dus flinke invloed bij Celonis en daarmee ook in de process mining-wereld. Volgens Van der Aalst is er nog genoeg te innoveren, met een aantal trends die de toekomst bepalen. We zijn dan ook benieuwd wat er de komende tijd verder gaat gebeuren.