Wat bedoelt SAP eigenlijk met de Intelligent Enterprise?

Insight: Cloud ERP

Wat bedoelt SAP eigenlijk met de Intelligent Enterprise?

Met Christian Klein als nieuwe CEO van SAP zal de Intelligent Enterprise-boodschap van de softwarereus een prominentere rol krijgen. Voor zijn aanstelling was Klein namelijk actief als COO en eindverantwoordelijke van de Intelligent Enterprise Group. Die ervaring neemt hij mee als CEO en dus is het niet verwonderlijk dat we de komende tijd SAP veel over de Intelligent Enterprise zullen horen. Maar wat bedoelt het Duitse softwarebedrijf er nou eigenlijk echt mee? En hoe kan SAP daar een rol in spelen?

Het mag duidelijk zijn dat SAP met Klein voor een leider kiest die zo’n beetje 24/7 bezig is met de Intelligent Enterprise. Zijn eerste SAPPHIRE NOW-keynote benutte hij om deze visie verder toe te lichten. Volgens Klein doen bedrijven er juist nu verstandig aan om het Intelligent Enterprise-idee te omarmen, want hiermee leggen ze fundering voor een toekomstbestendig bedrijf.

Bij een toekomstbestendig bedrijf staan in de ogen van Klein drie thema’s centraal: profitability (winstgevendheid), resiliency (veerkrachtigheid) en sustainability (duurzaamheid). Wanneer enterprise organisaties hierop focussen, dan bereiken ze volgens de SAP-CEO echte digitale transformatie. Ook ziet de bestuurder van SAP een sterke samenhang tussen de onderwerpen: “We kunnen veerkrachtiger worden en duurzaamheid winstgevend maken, en winst duurzaam.”

ie

Sustainability

Wanneer we kijken naar de benoemde topics, dan positioneerde Klein duurzaamheid heel prominent in zijn keynote. “Onze grootste uitdaging is klimaatverandering”, aldus de CEO over de wereldproblematiek. Op dit vlak zouden we ons momenteel op een kantelpunt bevinden. Daarom kunnen we dit thema niet meer negeren en wil SAP met zijn software een rol spelen in het verduurzamen van organisaties en de maatschappij.

Bij veel enterprise organisaties is er uiteraard het besef dat duurzaamheid hoog op de agenda moet staan. Dat besef wordt onder andere aangemoedigd door de maatschappij. Sommige consumenten houden bij het aanschaffen van goederen en diensten rekening met hoe duurzaam een bedrijf is. Verduurzaming van de bedrijfsvoering kan echter ook een uitdaging zijn en daar kan hulp en ondersteuning uit allerlei hoeken bij helpen. Dat geldt evengoed voor software, waar een ondersteunende rol voor weggelegd is.

Op dit vlak heeft Klein grote ambities. In zijn keynote verwees hij naar een aantal sectoren waar het bedrijf in actief is. “Als grote sectoren zoals utilities (nutsbedrijven, red.), agrarisch en transport gezamenlijk digitale technologie zouden gebruiken om hun carbon output (koolstofuitstoot, red.) te verlagen, zou dat gelijkstaan aan een positieve impact van 500 miljard bomen. Stel je voor dat alle sectoren zich aansluiten bij deze beweging. We kunnen dit mogelijk maken, aangezien 85 procent van de meest koolstof-intensieve bedrijven onze software draaien om hun processen te beheren.”

IE3

Doordat SAP een grote rol speelt in het beheren van bedrijfsprocessen, en daarmee ook over veel bedrijfsdata van een enterprise-organisatie beschikt, kunnen meerdere op maat gemaakte applicaties en analyticsmethodes toegepast worden voor verduurzaming. Tijdens SAPPHIRE NOW werd hiervoor Climate 21 aangekondigd, een programma dat inzicht zal leveren in de uitstoot van producten en bedrijfsvoering. Het is de bedoeling om dit programma nog verder te ontwikkelen, alsmede de totale duurzaamheidsboodschap.  

Resiliency

Een Intelligent Enterprise focust naast duurzaamheid ook op veerkracht. Dat zijn de bedrijven die bestaansrecht hebben. De lockdowns in verschillende landen hebben dat eens te meer duidelijk gemaakt. “Bedrijven moeten veerkrachtig zijn om te overleven”, zegt Klein over de situaties die ontstonden door het coronavirus.

De CEO stelt dat enterprise organisaties die innovatieve technologieën gebruiken voor de crisis al een concurrentievoordeel hadden, terwijl ze tijdens de crisis meer veerkracht tonen. Bedrijven waar nieuwe (technologische) businessmodellen en automatisering toegepast wordt, in combinatie met een supplychain die zich aanpast, zijn voorbereid op onverwachte omstandigheden. En daarmee zijn die bedrijven ook veerkrachtig.

Het opbouwen van zulke organisaties is iets wat SAP al langere tijd probeert te ondersteunen. Door processen in de software te hangen, of dat nou ERP of CRM is, kan je een stuk modernisering en automatisering realiseren. Hiermee kan je je supplychain ook dynamischer maken. Dat draagt bij aan een veerkrachtig bedrijf.

IE2

Profitability

Het laatste thema dat leidend moet zijn in de Intelligent Enterprise is winstgevendheid. Voor veel bedrijven is dit één van de grootste doelen op zich, en de technologie van SAP kan daarbij helpen. Bedrijven kunnen met de software bijvoorbeeld analytics toepassen om nieuwe zakelijke kansen te identificeren of Experience Management gebruiken om persoonlijke diensten aan klanten te leveren. Naast deze al beschikbare potentieel winstverhogende mogelijkheden, ligt het in de lijn der verwachtingen dat opkomende technologieën kunnen bijdragen aan een winst-boost. Met kunstmatige intelligentie, om zo’n opkomende technologie te benoemen, kan er meer automatisering plaatsvinden en de productiviteit van de werknemer toenemen. Dit met een winstgevender bedrijf tot gevolg.

Komen de drie thema’s samen?

Klein stelde tijdens SAPPHIRE NOW dat profitability, resiliency en sustainability steeds meer samenkomen. Een bedrijf bepaalt uiteraard wel zelf de ideale balans, zodat ze een gezonde bedrijfsvoering realiseren. De huidige pandemie heeft dat bewezen. De eerste focus van bedrijven, toen de business (bijna) stil kwam te liggen en mensen vanuit huis gingen werken, was werken aan een veerkrachtig bedrijf. Er waren plots heel veel externe factoren die de continuïteit van bedrijven in gevaar brachten. Nu veel bedrijven in een kort tijdsbestek gewerkt hebben aan veerkracht, verschuift de focus naar winstgevendheid. Op die manier kan het voortbestaan van enterprise-organisaties beter gegarandeerd worden. Pas als ze veerkracht en winstgevendheid op orde hebben, zullen de meeste bedrijven momenteel kijken naar verdere verduurzaming.

IE4-1

Afgezien van de crisissituatie zal het vinden van de perfecte balans tussen winstgevendheid, veerkrachtigheid en duurzaamheid per bedrijf en sector verschillen. Voor bepaalde sectoren is duurzaamheid een enorm complex vraagstuk. Afspraken met leiders binnen de industrie, de overheid en andere stakeholders kunnen helpen, maar dan kan duurzaamheid alsnog minder snel gerealiseerd worden dan andere sectoren dat realiseren. Dit terwijl non-profit- natuur- en milieuorganisaties weer een stevigere focus zullen hebben op duurzaamheid dan winstgevendheid. Daarnaast zijn er veel bedrijven die duurzaamheidsinitiatieven als kostbare projecten zien, terwijl andere bedrijven met verduurzaming de winst juist toe willen laten nemen. Genoeg factoren waar enterprise-organisaties rekening mee moeten houden bij het vinden van de gewenste balans.

Technologie als ondersteuning

Bij een Intelligent Enterprise bepaal je zelf hoeveel waarde je hecht aan ieder topic, maar moet er wel aan ieder onderwerp gewerkt worden. Dat kan de technologie van SAP op vele manieren ondersteunen. Volgens Klein zijn daarbij drie principes leidend:

  • Integratie: “We zullen een sterke business-procesintegratie over de complete valuechain (waardeketen) leveren.”
  • Innovatie: “We zullen innovatie doorvoeren in ons portfolio en nieuwe, onderscheidende businessinnovaties leveren.”
  • Agility en speed: “We zullen zowel time-to-value als innovatiecyclussen versnellen.”

De Intelligent Enterprise-visie van Klein is zich al een aantal jaar aan het ontwikkelen, maar is nog niet af. Voortdurende innovatie zal bijdragen aan het verder ondersteunen van de winst-, veerkracht- en duurzaamheidsdoelen van bedrijven. We zijn dan ook benieuwd wat we op dit vlak nog verder kunnen verwachten.