5min

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Toch komt het afwisselende tempo van deze vooruitgang niet altijd overeen met de vaardigheden van menselijke gebruikers. Zij zullen per slot van rekening moeten leren omgaan met nieuwe vormen, structuren en functionaliteiten. Dit is niet ongewoon.

Als dit een realiteit is binnen de IT-wereld, dan is het zeker een factor in de krachtigere, complexere en soms zelfs esoterische platformen, applicaties en diensten die we vandaag de dag bouwen. Een van die gebieden is automation. Voortkomend uit (en nu verdergaand dan) het aanvankelijke werk dat we tot nu toe hebben gekend als Robotic Process Automation (RPA), praten we vandaag over automation in een meer bedrijfsspecifieke zin. Dit aangezien het nu het domein van generatieve AI (gen-AI) omvat en de inzet ervan in realtime technologiestacks.

UiPath, een bedrijf dat zich bezighoudt met automation voor bedrijven, is zich bewust van de noodzaak om de wereldwijde vaardigheden die in contact komen met automation te ondersteunen en aan te bieden. De volgende stap van de UiPath Academy werd tijdens UiPath Path Forward te Las Vegas besproken. UiPath Academy is een gratis en open online trainingsplatform voor automation-professionals, in detail te bespreken.

1,6 miljoen gebruikers

UiPath Academy zou zo’n 1,6 miljoen ‘studenten’ kennen en biedt nu gespecialiseerde AI-trainingscurricula op maat en certificering voor zijn leergemeenschap. Het maakt allemaal deel uit van wat het bedrijf een toewijding noemt om alle generaties werknemers ‘bij te scholen en te herscholen’ en hen uit te rusten met vaardigheden die nodig zijn voor echte automation- en AI-projecten op het werk.

UiPath definieert gespecialiseerde AI-oplossingen als oplossingen die modellen bevatten waarmee klanten bepaalde weergaven van data kunnen begrijpen en interpreteren, taken kunnen ‘minen’, documenten kunnen verwerken en eigen datasets kunnen gebruiken binnen bedrijfsworkflows. UiPath stelt ook dat gespecialiseerde AI kan worden getraind met klantgegevens en kan worden geoptimaliseerd voor specifieke (en vaak beveiligde en mission critical) behoeften. Soms wordt dit private AI genoemd, soms Small Language Model (SLM) AI en soms een variant van gespecialiseerde AI zoals hier gedefinieerd. Het eindresultaat is het ontstaan van nauwkeurige, snelle AI-gerichte softwareservices die beter zijn afgestemd op specifieke behoeften en die kosteneffectiever zijn om te gebruiken.

Volgens een IDC Vendor Spotlight-rapport, gesponsord door UiPath, Closing the AI and Automation Skill Gap in Modern Enterprises with Outcome-Focused Training and Certification, (oktober 2023) worden leidinggevenden bij grote ondernemingen over de hele wereld geconfronteerd met druk rond het invoeren van AI. Ook het aanpakken van de steeds toenemende complexiteit van gegevens en het beheren van een groeiende kloof in vaardigheden (‘skills gap’) wordt uitgelicht. Het rapport suggereert dat ongeveer de helft van de bedrijven in Noord-Amerika (een cijfer dat een goede afspiegeling zou moeten zijn van West-Europa) onvoldoende vaardigheden heeft om succesvolle automation-implementaties te stimuleren. Verder heeft bijna driekwart (70 procent) van de wereldwijde organisaties minder dan 50 procent vooruitgang geboekt bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van front-office bedrijfsgerichte automation.

Waarom de ‘skills gap’?

Ondanks de groeiende behoefte aan omscholing en verdere opleidingen, zijn deze mogelijkheden en trainingen voor de meeste mensen niet gemakkelijk beschikbaar of toegankelijk. Waarom? Waarschijnlijk spelen meerdere factoren daarbij een rol. Zo is er het feit dat a) veel geformaliseerde software-engineering onderwijssyllabi en curricula nog niet genoeg automation-modules bevatten b) we ons nog steeds op een punt bevinden dat de standaarden en technologieplatforms nog in ontwikkeling zijn en vooral dit jaar zijn opgeschud door de noodzaak om generatieve AI te omarmen en c) dit in wezen nog steeds ‘nieuwe’ technologie is voor velen. Als antwoord hierop zegt UiPath te willen investeren in de toekomstige beroepsbevolking via de UiPath Academy. Dit richt zich op training en omscholing voor de banen van vandaag en morgen.

“We maken een technologische paradigmaverschuiving mee die veranderingen in het personeelsbestand noodzakelijk maakt, met name op het gebied van automation en AI. Terwijl bedrijven proberen processen in de hele onderneming te automatiseren, is de talentenpool die nodig is om nieuwe AI-mogelijkheden te beheren nog ondiep”, zegt Hedley Potts, UiPath Vice President of Customer Experience & Enablement. “Daarom investeert UiPath voortdurend in onze leer- en enablementmogelijkheden. Deze verbeteringen aan onze trainings- en certificeringsprogramma’s versterken onze toewijding om mensen te voorzien van de veelgevraagde automation- en AI-vaardigheden die kunnen leiden tot nieuwe opkomende carrières en hen helpt om competitief te blijven in hun huidige functies.”

Naast het nieuwe gespecialiseerde AI-curriculum en de AI-certificering is UiPath Academy uitgebreid met een aanbod dat gen-AI, “roles-based career path definitions” en community- en certificeringsgerichte ontwikkelingen omvat.

UiPath heeft een generatieve AI-tool geïntroduceerd in de vorm van een persoonlijk gerichte enquête om advies voor de verdere loopbaan te geven. Men hoopt dat deze tool mensen kan helpen bij het ontdekken van hun ideale rol in automation op basis van hun achtergrond en interesses en rekening houdt met iemands unieke sterke punten en ambities. De tool neemt de input van de gebruiker en stelt een automation-rol voor.

Professionele taken gedefinieerd: automation-engineers

Om gebruikers inzicht te geven in de wereld van automation en AI, heeft UiPath documentatie opgesteld over elk van de kernrollen, waaronder automation developer, business-analyst, solution architect, infrastructure engineer en gespecialiseerde AI-professional. Mensen die op zoek zijn naar vaardigheden op dit gebied kunnen zich ook verdiepen in een community die discussies voert op het UiPath Forum en de UiPath Community van het bedrijf als geheel met zijn certificeringen.

Deelnemers aan UiPath Forward kregen dit jaar tijdens het evenement in Las Vegas de kans om zich gratis te laten certificeren voor de volgende functies: UiPath Automation Developer Associate, UiPath Automation Developer Professional, UiPath Automation Business Analyst en UiPath Specialist AI Professional. Het bedrijf lanceert ook een “Elevate Your Skills Program”, een 10-daagse leersprint voor professionals die automatiserings- en AI-vaardigheden willen ontwikkelen.

An orange ball holding a magnifying glass.

Zullen de automatiseringsvaardigheden er volgend jaar rond deze tijd beter voorstaan, gezien het werk dat hier is verricht? Het antwoord is natuurlijk ja, dat moet wel dankzij de bredere progressie van vaardigheden, niet alleen op het UiPath-platform, maar bij alle automatiseringsspecialisten, van degenen die nog steeds de term RPA gebruiken tot degenen die het liever hebben over een meer cerebraal klinkende vorm van autonoom IT-beheer die alles omvat, van kernfuncties voor databaseonderhoud tot het niveau van de gebruikersinterface (UI) waar apps en mensen bestaan. Is dat genoeg automation voor de industrie en voor het bedrijfsleven als geheel? Het antwoord is natuurlijk nee. We hebben nog een lange weg te gaan. Daarnaast moeten we nadenken over hoe we het nieuwe soort intelligentie op de werkplek integreren. Toen ik op het welkomstfeest met Systems Integrators (SI)-professionals sprak (zonder namen te noemen), leek het duidelijk dat veel organisaties tegenwoordig nogal ‘rommelige’ IT-implementaties hebben. Logischerwijs wil men dus niet altijd horen over de voordelen die een automation-platform hen kan brengen, omdat het misschien te veel opschudding veroorzaakt.