Samsung is een bedrijf dat in zeer veel bedrijfstakken actief is. Als het gaat om de zakelijke kant van de IT, ligt de nadruk de laatste jaren meer dan een klein beetje op Knox, het mobiele beveiligingsplatform van de fabrikant. Vorige week presenteerde Samsung een rapport met als titel ‘The Open Economy’. Dit nieuwe type economie is volgens het rapport in 2020 al grotendeels realiteit. De nieuwe, veel minder gebonden manier van werken die het met zich meebrengt, stelt nieuwe eisen aan onder andere beveiliging. In wat volgt gaan we hier dieper op in, waarbij we ons uiteraard baseren op informatie uit het rapport, maar ook uit een paneldiscussie tijdens het launch event en een gesprek dat we hadden met Nick Dawson, Global Director Knox Strategy bij Samsung. In de basis is de Open Economy volgens Samsung en de overige deelnemers aan het rapport een fundamental shift in hoe bedrijven werken. Zoals de term al aangeeft, zullen bedrijven steeds opener moeten worden, onder andere omdat een groot gedeelte van de werknemers niet meer exclusief voor een bedrijf werkt. Corporate loyalty gaat zeker verdwijnen in de Open Economy. Organisaties gaan er in de komende jaren dus fundamenteel anders uitzien volgens het rapport. Het gaat hier dan niet alleen om de benadering van de bedrijven, maar ook over hoe de werknemers in deze verschuiving passen. Je zou het geheel kunnen zien als een verregaande digitale transformatie. Volgens het rapport en de panelleden zitten we in Europa overigens op de voorste rij bij de ommezwaai richting de Open Economy. Het klimaat hier is erg gunstig voor dit type innovatie. Hierbij speelt algemene kwaliteit van leven een belangrijke rol. Acht van de tien meest innovatieve/innoverende landen zijn daarnaast Europees. Vanuit technisch oogpunt bekeken, zijn twee zaken cruciaal bij de totstandkoming van de Open Economy: de opkomst van machine learning en AI en de opkomst van de zogeheten digital freelancer. Deze twee ontwikkelingen brengen juist ook een van de voornaamste uitdagingen met zich mee, namelijk hoe dit alles beveiligd moet worden. Volgens Nick Dawson is security echter traditiegetrouw bij lange na geen enabler van de Open Economy, eerder een obstakel. Het probleem van security is dat het in de regel erg opdringerig is, waardoor werknemers er juist lak aan krijgen. Wat je eigenlijk wil, is een security-oplossing die wel erg veilig is, maar alleen op de achtergrond zijn werk doet. Het zal niemand verbazen gezien de achtergrond van Dawson dat hij vindt dat Samsung Knox een platform is dat hieraan voldoet. Voor meer informatie over hoe Samsung tegen de Open Economy aankijkt, wijzen we je op deze website. Wil je het rapport graag zelf inzien en lezen, dan kun je daar ook een exemplaar downloaden.