4min

De visie van PTC op IoT

Op zich is het best bijzonder dat een bedrijf zoals PTC een van de grote namen is op het gebied van industriële IoT. Het is in het midden van de jaren ’80 namelijk begonnen als een bedrijf dat zich primair bezighield met Computer Aided Design (CAD). Dat heeft op het eerste gezicht niet bijster veel met IoT te maken. Het ThingWorx-platform was dan ook niet vanaf het begin onderdeel van het bedrijf. PTC heeft het bedrijf ThingWorx in 2014 overgenomen en geïntegreerd. Hetzelfde geldt voor Vuforia, een Augmented Reality (AR)-platform in 2015. Andere recente overnames zijn Axeda (2014), waarmee veilige IoT-verbindingen kunnen worden opgezet en ColdLight (2015), voor het predictive analysis, onder andere belangrijk voor het monitoren van machines en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Het interessante aan PTC is wat ons betreft dat ze op dit moment bezig zijn om alles wat ze doen min of meer aan elkaar te knopen en er een geheel van maken. Hierbij is het concept van de digital twin belangrijk. Dit houdt in dat er een exacte digitale kopie van een fysiek product gemaakt wordt. Tijdens de keynote van CEO Jim Heppelmann van PTC werd hier ook stevig op gehamerd. Hij ziet de digitale en fysieke wereld steeds meer samensmelten. Vandaar ook dat het nieuwe logo van PTC een P bovenop een D is, waar op het scherm vervolgens een yin yang-symbool van werd gemaakt. Hiermee kreeg de keynote een welhaast filosofisch karakter en ging het een tijdje over zaken zoals evenwicht en synergie. Uiteindelijk kwamen we weer terug op aarde met de stelling dat IoT op de scheidslijn van de digitale en fysieke wereld zit.

ThingWorx is zoals gezegd het platform waarop de IoT-oplossingen die partners van PTC ontwikkelen zijn gebaseerd. Tijdens het evenement werd versie 8 van dit platform aangekondigd. Naar eigen zeggen maakt versie 8 “the best even better”. Echt revolutionair zijn de vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie niet, je kunt het beter zien als een doorontwikkeling van het platform. Een aankondiging zoals vorig jaar, toen ThingWorx Studio werd aangekondigd, waarmee AR mogelijk werd in het platform, zit er dit jaar niet bij. Dat betekent niet dat er helemaal geen interessante vernieuwingen in ThingWorx 8 zijn te melden. De toevoeging van wat PTC ‘Manufacturing apps’ noemt is wellicht de grootste. Dit maakt ThingWorx weer wat completer, niet meer alleen een platform waarop ontwikkeld wordt. Met deze apps kun je in een praktijksituatie op afstand in de gaten houden of een machine nog naar behoren functioneert, zonder dat je daarvoor naar software van derden hoeft te grijpen. Een andere interessante toevoeging aan ThingWorx 8 is dat de Hololens van Microsoft native ondersteund wordt. Hiermee kun je AR inzetten om in een digitale versie van het apparaat dat gemonitord wordt te kunnen zien waar het probleem zit. Heppelmann denkt dat AR er in combinatie met apparaten zoals de Hololens voor gaat zorgen dat we op een fundamenteel andere manier met apparatuur gaan communiceren. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als handleiding, in plaats van een dik boek. Een reparatie kan voorgedaan worden in AR, waarna je het op het fysieke apparaat nadoet. Vermeldenswaard is verder nog de iets diepere integratie met onder andere AWS en Azure van respectievelijk Amazon en Microsoft. Je kunt de data uit die public clouds vanaf deze versie in ThingWorx zelf manipuleren. Een uitspraak die niet alleen door Heppelmann maar ook door menig andere PTC-werknemer werd gedaan is dat IoT het nieuwe PLM is. PLM staat voor Product Lifecycle Management en houdt in dat je een apparaat ook nadat hij de fabriek verlaat naar een klant nog kunt managen. Tot nu toe was dat eigenlijk niet echt goed mogelijk, met IoT als verbindende factor moet dat wel het geval zijn. Security is evenals in andere takken van de IT-wereld ook bij IoT een heet hangijzer. Heppelmann stelt in een sessie voor de pers dat security voor IoT in de basis hetzelfde beestje is als security voor IT. Aangezien PTC uiteindelijk niet veel meer levert dan het platform – dat uiteraard aan de industriestandaarden op het gebied van beveiliging voldoet – kunnen ze niet alle verantwoordelijkheid op dit vlak op zich nemen. Het enige wat ze kunnen doen is hun klanten erop wijzen wat ze kunnen en moeten doen om alles veilig te maken. Een probleem is volgens Heppelmann dat er nog altijd veel amateurs bezig zijn met IoT, die het soms niet zo nauw nemen met beveiliging. Als voorbeeld noemt hij een fabrikant van ip-camera’s die het admin-wachtwoord standaard op ‘admin’ zet. Tegen dat soort stommiteiten kun je uiteindelijk weinig beginnen, behalve uitleggen dat het niet handig is. PTC heeft overigens wel gekeken naar het ontwikkelen van beveiligingssoftware voor het platform, maar heeft daar uiteindelijk toch vanaf gezien. Op de volgende pagina kijken we bij wijze van conclusie naar wat voorbeelden die we vorige week tijdens LiveWorx ’17 gezien hebben.