3min Devops

Microsoft Dev Home zou productiviteit een boost moeten geven

Microsoft Dev Home zou productiviteit een boost moeten geven

Tijdens de Build-conferentie kwam Microsoft met een berg aankondigingen. Een daarvan is Dev Home, dat in preview beschikbaar is. Wat kan deze ‘productivity companion’?

Volgens Microsoft lopen developers vaak tegen het probleem aan dat het moeilijk is om alle benodigdheden voor dev-werk klaar te zetten. Men stelt dat fouten hierbij snel gemaakt worden: denk aan verkeerde software-versies of het vergeten van een tool. Dit moet verleden tijd zijn met Dev Home.

dv0

Wie de configuratie van Dev Home doorloopt, krijgt al gauw de optie om te zoeken naar tools, packages en frameworks. Deze zijn simpelweg vindbaar door op naam naar ze te zoeken. De blogpost van Microsoft spreekt echter over het wegnemen van fouten, en dat is waar een WinGet-configuratiebestand developers uit de brand dient te helpen.

WinGet-configuratiebestand

Dit bestand is YAML-geformatteerd, waardoor het ook in enigszins begrijpelijke taal te lezen is. Hierin staan alle softwareversies, packages, tools, dependencies en instellingen van een project. Doordat deze gezamenlijk gelezen kunnen worden door Dev Home, kan een nieuwe machine op een orderlijke wijze alle benodigdheden van het internet plukken en installeren. Afgezien van het gebruikersgemak belooft Microsoft dat het de onboarding voor een project van dagen naar uren brengt. Sommige gebruikers trekken deze claim in twijfel. We moeten niet vergeten dat Microsoft expres kiest voor een preview-label: Dev Home is nog niet af en zal dus allerlei kinderziektes kunnen bevatten.

Dit blijkt ook als we naar de eerste indruk van een andere gebruiker kijken. Waar is de knop om terug te keren als een repository niet te laden is? Het lijkt erop dat er nog wat onzorgvuldigheden zitten in de UX van Dev Home, hoe kort de nieuwe applicatie ook bestaat.

Dev Drive

dv1

Een nieuwe developer-gerichte tool dat zonder meer een verbetering lijkt te zijn, is Dev Drive. Dit opslagvolume belooft beter geoptimaliseerd te zijn voor hevige I/O-operaties dan een standaard volume. Het is gebaseerd op ReFS (Resilient File System), dat volgens Microsoft tot wel 30 procent betere filesystem-prestaties moet zorgen dan voorheen, waardoor het produceren van een build een stuk sneller moet verlopen. Echter is deze claim alleen geldig als gebruikers dit volume combineren met een nieuwe ‘performance mode’ binnen Microsoft Defender for Antivirus. Deze methodiek zou veiliger moeten zijn dan de map-/proces-exclusies van voorheen. Het zal niemand verbazen dat Microsoft Dev Drive in Dev Home heeft geïntegreerd.

Management

Waar Dev Home vooral geschikt voor lijkt te zijn, is het bewaren van overzicht bij GitHub-projecten. Na wat inrichting en het kiezen van widgets krijgen developers hierdoor een duidelijk overzicht van problemen gemeld op GitHub, pull requests en eveneens pc-prestaties. Dit is allemaal configurabel, maar wederom hebben gebruikers hun bedenkingen bij de exacte werking ervan. Het is niet gelijk duidelijk hoe dashboard-widgets verplaatst kunnen worden, om maar een voorbeeld te noemen. Wederom is het duidelijk dat we hier met een preview-versie van een Microsoft-product te maken hebben.

dv2

Kortom: Dev Home belooft veel assistentie, maar het is allemaal afhankelijk van functionaliteit. Een betere UX en meer integratie zullen het nut van de nieuwe tool bepalen. Zelf zegt Microsoft in ieder geval te werken aan een Azure DevOps-extensie, dat Dev Home minder afhankelijk gaat maken van het bestaande GitHub-platform.