6min

Binnen Oracle bestaat een groep mensen die werkt voor het Oracle Next-team. Zij opereren volledig zelfstandig binnen het bedrijf en zijn minder gebonden aan de vaste hokjes, profielen en functies. Ze werken buiten de gebaande paden en moeten Oracle vooruithelpen. We spraken tijdens Oracle Open World met Neil Sholay die leiding geeft aan dit team.

Waar veel mensen binnen Oracle heel erg op hun woorden letten en precies afwegen wat ze wel en niet kunnen zeggen is Sholay een verademing. Hij praat vrijuit, trekt zich weinig aan van Ellison en is bezig met zijn eigen missie. Iemand die zich niet laat afremmen door de procedures binnen grote organisaties. Hij is ook duidelijk verdomd eigenwijs en doet wat hij denkt dat het beste is voor Oracle.

Op dit moment stuurt hij een team aan dat samen met klanten, startups of goede doelen nieuwe innovatieve producten ontwikkelt volgens een vaste methodiek. Hij noemt het co-innovatie. Samen innoveren tot er een mooie en goede oplossing ontstaat die iets bijdraagt aan de business van het bedrijf waarmee ze samenwerken.

Als het uiteindelijk een groot succes wordt, heeft Oracle weer een hele tevreden klant erbij of een klant die Oracle net weer wat meer waardeert. Voor deze co-innovaties worden namelijk geen kosten in rekening gebracht. Iets wat binnen een salesafdeling normaliter ondenkbaar is. Daarom werkt het team ook buiten de gebaande paden om. Al beginnen steeds meer mensen binnen Oracle het licht te zien en wordt het idee steeds breder omarmt, waarover later meer.

Neil Sholay

Hoe werkt Oracle Next?

Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden om met Oracle een project te doen, maar vaak ontstaan dit soort projecten doordat leden van het Next-team in aanraking komen met bedrijven die voor een innovatieve uitdaging staan.

Sholay legt uit dat het allemaal begint met iets heel simpels; ze laten het bedrijf een pre-persbericht schrijven met wat ze uiteindelijk willen bereiken. Daarin komt het idee voor een nieuw product of oplossing naar voren die ze willen ontwikkelen. Vanuit Oracle Next wordt er een team samengesteld. Dat bestaat uit een aantal mensen, meestal drie of vier, aangevuld door mensen uit het bedrijf zelf en vaak een integratiepartner. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan Accenture of Atos. Afhankelijk van het project kan het aantal mensen nog weleens oplopen geeft Sholay toe, maar dat is dan voor een hele korte periode. Het kernteam bestaat meestal uit maximaal vijf Oracle-mensen.

Sholay geeft ook aan dat diversiteit belangrijk is, zodat innovaties vanuit verschillende ervaringen en invalshoeken worden bekeken. Meestal komen teamleden ook uit verschillende landen en hebben ze een andere achtergrond. Zo kan het team bijvoorbeeld bestaan uit analisten, ontwikkelaars of ontwerpers. Waarbij de een uit de VS komt, de ander uit Polen en weer een ander uit India. Al die achtergronden en verschillende functies zorgen voor een team dat echt out-of-the-box kan denken.

Brainstormen

Na het persbericht waarin ongeveer is omschreven wat het bedrijf wil bereiken, is het tijd om te brainstormen. Elk idee, hoe dom het misschien ook klinkt, wordt opgeschreven en besproken. Uiteindelijk ontstaat er dan een concept op papier met 1001 features en functies. Daarmee wordt ook meteen duidelijk hoe groot een dergelijk project uiteindelijk zou kunnen worden.

Keuzes maken

Nadat de brainstormsessie erop zit komt het project in de volgende fase. Er moet worden gekeken wat nu echt de meest belangrijke features zijn van een dergelijke oplossing, wat in de eerste fase echt nodig is om het project tot een succes te maken en andere medewerkers te overtuigen. Dit is een lastige fase. In de meeste projecten wil je namelijk vaak teveel doen, waardoor projecten uit de hand kunnen lopen en veel te veel tijd gaan kosten. Hier komt de ervaring van de mensen van het Oracle Next team goed van pas. Zij kunnen dit proces goed begeleiden en zorgen dat er echt gefocust wordt op de belangrijkste elementen.

Concept bouwen

Zodra alle keuzes gemaakt zijn en er een plan ligt voor de eerste versie is het tijd om het project daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Als het een pure software-oplossing is kunnen de ontwikkelaars en ontwerpers aan de slag. Indien er ook nog hardware bij komt kijken, zal er ook gezocht moeten worden naar een leverancier en kunnen verschillende leveranciers worden afgewogen. Uiteindelijk is het belangrijk dat er een concept ontstaat dat werkt en de potentie van het project laat zien.

Testen

Om die potentie van het project goed over te brengen moet het vlekkeloos werken. Of in elk geval zo goed als, daarom is het testen van een project altijd heel belangrijk. Sholay geeft aan dat testen door veel bedrijven nog steeds wordt onderschat. Door een product door en door te testen weet je wat er allemaal mis kan gaan en hoe je het kan oplossen. Daarnaast is de eerste ervaring vaak bepalend bij mensen om een mening te vormen, dan kan die eerste ervaring maar beter positief zijn.

Presenteren

Bij veel grote organisaties is dit het moment van de waarheid. Vaak is er vanuit het bestuur toestemming gegeven om zo’n Next-project te doen, maar bij de presentatie zal de complete Raad van Bestuur moeten worden overtuigd dat het project ook toegevoegde waarde heeft. Uiteindelijk is een concept vaak een kleine versie van wat er daadwerkelijk moet worden gerealiseerd. Om een project echt in productie te nemen, moet er vaak worden opgeschaald. Voor dat opschalen is geld nodig en dat moet de Raad van Bestuur toekennen. Dus een goede presentatie is belangrijk.

Opschalen

Het werd hiervoor al vermeld, opschalen. Als een concept is goedgekeurd dan moet goed worden gekeken wat er nodig is om tot een productie te komen. Dat kan betekenen dat een product op grote schaal moet worden geproduceerd. In plaats van een tiental, moeten er duizenden komen. Of er moet een veel grotere cloudomgeving worden ingericht die in staat is om het concept op grote schaal in te zetten en te gebruiken. In sommige gevallen moet het team ook worden uitgebreid, zodat er sneller nieuwe features kunnen worden toegevoegd.

Tijdens het opschalen ontstaat vaak ook het moment dat het Oracle Next-team langzaam afscheid neemt van het project. De integratiepartner zoals een Accenture of Atos blijft wel betrokken, maar Oracle schuift vaak door naar een volgend project, omdat de basis dan helemaal staat en het bedrijf zelfstandig verder kan.

Oracle Next zorgt voor winst

Belangrijkste wapenfeit van Oracle Next is waarschijnlijk dat het zorgt voor winst en een verbetering van het imago van Oracle. Oracle Next begeleidt deze projecten en zorgt ervoor dat bedrijven de nieuwste technologieën kunnen gebruiken om hun producten of diensten te verbeteren. Daarin zijn vaak allerlei verschillende Oracle-producten betrokken, al hoeft echt niet elke oplossing bij Oracle vandaan te komen. Als er een beter alternatief is kan daar ook gewoon mee gewerkt worden. Als er in de basis maar wel wat Oracle-technologie in zit.

Zodra een project wordt goedgekeurd en in productie wordt genomen, betekent dit ook dat het bedrijf diensten gaat afnemen bij Oracle om het project draaiende te houden. Daarmee gaat de teller voor Oracle lopen en wordt er winst gemaakt.

Oracle Next is populair en gaat franchisen

Het Oracle Next-team is enorm populair en vrijwel elke medewerker bij Oracle zou wel in het team willen werken. We begrepen van Sholay dat hij vrijwel dagelijks sollicitaties krijgt voor het Next-team van binnen de organisatie. Van hogerhand hebben ze Sholay ook al een paar keer gevraagd het team verder op te schalen, maar dat weigert hij. Hij stelt dat hij met de ongeveer 10 mensen met wie hij al jaren werkt, het beste werkt. Die kern wil hij behouden.

Wat wel zeer regelmatig gebeurt, is dat er bij een project maar een of twee mensen uit het kernteam zijn betrokken en er vervolgens een andere Oracle-medewerker wordt bijgezet die heeft aangegeven graag deel uit te maken van het Next-team. Op die manier maakt men officieel geen deel uit van het Next-team, maar krijgt het wel de kans om een project mee te maken en er aan mee te werken, zodat het weer kan leren van die ervaring.

Uiteindelijk is nu besloten dat Oracle Next allemaal lokale franchises gaat krijgen. In landen waar een groot Oracle kantoor aanwezig is, wordt op lokaal niveau een Oracle Next team opgetuigd. Zodat die in hun lokale markt projecten kunnen gaan doen. Het kernteam van Oracle Next is momenteel druk bezig om die lokale teams te trainen en wat de beste werkmethoden zijn.