Een derde van de IT-beslissers meent dat er teveel data is op de bedrijfssystemen. 28 procent zegt zelfs dat er moeilijk iets aan kan worden gedaan omdat de data niet snel genoeg kan worden verwerkt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 2.400 IT-beslissers uit 21 verschillende landen.

Sterker nog, 40 procent van de IT-managers heeft wel de optie om data te extraheren, maar kan deze nog niet toepassen. Gelukkig kan 48 procent het wel. De hoeveelheid data groeit echter volop. Gartner heeft ingeschat dat in 2025 maar liefst driekwart van de bedrijfsdata buiten de cloud en datacenters wordt gegenereerd. In 2017 was dat nog maar tien procent. Dat is belangrijk, want steeds meer managers baseren hun beslissingen op data. Bovendien kan data in combinatie met kunstmatige intelligentie voor nieuwe inzichten zorgen, of een meer gepersonaliseerde service voor de klant. Data laat zien hoe het bedrijf ervoor staat, waar problemen kunnen ontstaan en waar kansen liggen.

At the Edge of change

In het rapport ‘At the Edge of change: navigating the new data era’ legt HPE Aruba meer uit over het aankomende datatijdperk en de rol die Edge hierin speelt. Er wordt ingezoomd op hoe IT-beslissers omgaan met data-opslag, beveiliging, verwerking en inzichten in de digitale wereld. Waar dat vroeger op een meer centrale plek werd geregeld, moet Edge computing ervoor zorgen dat dat slimmer gaat. Slimmer betekent dus niet per se op één centrale plek, maar juist op meerdere locaties.

De cloud is de plek waar bedrijven nu vaak de data heen sturen. Het kost echter tijd om data naar de cloud te sturen of op te halen. Cruciale tijd: een zelfrijdende auto is niet veilig als de data-overdracht te langzaam is of hapert. Bovendien zal het aantal datatransities mede door het Internet of Things (IoT) alleen maar stijgen. Edge computing is daarbij sneller, omdat de data minder lang hoeft te reizen.

Bedrijven weten het steeds vaker te gebruiken. 72 procent van de respondenten uit het onderzoek zegt dat ze al Edge-technologie gebruiken en 16 procent is dat dit jaar nog van plan te implementeren. Toch heeft de technologie wel last van een imagoprobleem. Volgens het rapport zien veel bedrijven niet met welke bedrijfsproblemen Edge kan helpen. Ook is in 41 procent van de gevallen het kostenplaatje van de implementatie een te hoge drempel. 33 procent voegt daar nog zorgen over de beveiliging aan toe.

Er zijn zes belangrijke conclusies die Aruba trekt uit het onderzoek dat het deed naar the Edge.

Urgentie

Aruba merkt op dat 82 procent van de IT-beslissers een zeer of enigszins urgente behoefte hebben aan een geïntegreerd systeem binnen de Edge. Zeker omdat weinig bedrijven al de volledige veelheid aan Edge-tech in huis hebben. Tegelijkertijd blijft de datastroom stijgen. Een derde van de ondervraagden zegt dat er teveel data is voor hun systemen. Het kan simpelweg niet worden verwerkt of niet snel genoeg om er ook daadwerkelijk alle vruchten van te plukken. Een ander probleem is dat het vaak niet duidelijk is wat er precies nodig is. Juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn, raken IT-beslissers overweldigd door wat er kan en welke keuzes er moeten worden gemaakt. 

Juist door de pandemie is het nog duidelijker geworden dat data belangrijk is. Je moet weten waar het staat, je moet weten hoe je het wil beheren en wie hiertoe toegang mag hebben. Echter is data zo’n buzzword geworden, dat bedrijven het gevoel hebben dat ze er iets mee moeten. Dat legt druk, waardoor er vaak op een vrij chaotische, snelle manier wordt gewerkt met data, versus een rustige, doordachte benadering. Tegelijkertijd blijft het aantal data-genererende apparaten toenemen: sensoren, slimme apparaten, enzovoort. Allemaal zenden die real-time data, wat te veel wordt om in een datacenter te laten verwerken. Dat moet sneller, dat moet minder bandbreedte kosten en volgens het rapport is de Edge daar het antwoord op. Het is meer lokaal en hierdoor ook duurzamer.

Tevredenheid

IT-beslissers die wel al werken met Edge-technologieën zijn zeer tevreden. 96 procent is te spreken over in hoeverre de organisatie gebruikmaakt van nieuwe data en inzichten die komen uit de Edge. Vooral het kunnen verbeteren van de operationele efficiëntie en kosten vinden veel managers belangrijk (53 procent). Daarnaast is ook de grotere wendbaarheid en beveiliging een reden om tevreden te zijn (47 procent) en het kunnen vatten van diepere klantinzichten (44 procent). Kortom, de Edge wordt gewaardeerd. 

Echter zijn er ook veel bedrijven die Edge computing niet volop gebruiken. Er wordt nog onvoldoende gezien hoe hier allerlei zakelijke problemen uit de wereld kunnen worden geholpen. Er werken al veel bedrijven met Edge computing en het is mooi dat ze tevreden zijn, maar ze halen er dus lang niet alles uit wat erin zit. Volgens het rapport wordt Edge eigenlijk nog onvoldoende op waarde geschat. Bovendien wordt er ook veel geïmiteerd. In plaats van dat bedrijven zelf bedenken hoe het voor ze kan werken, kijken ze kunstjes af bij anderen en implementeren dat. Dit kan echter helemaal geen passende oplossing zijn in een heel andere setting. Iets dat mede door die urgentie en die druk om snelheid te maken extra in de hand wordt gewerkt.

Tip: Aruba, het ‘autonome’ eiland binnen HPE

Verdeeldheid

Data wordt al volop gebruikt in het beslissingsproces. 78 procent van de IT-beslissers verzamelen actief gebruikersdata binnen hun Edge-technologie en infrastructuur. Ze gebruiken die om betere zakelijke beslissingen te nemen of processen te verbeteren. Bedrijven die meer gebruik willen gaan maken van Edge computing aarzelen echter soms over hoe ze dit moeten aanpakken. Het hoeft echter niet nodig te zijn om een heel nieuwe netwerkinfrastructuur op te zetten, omdat je gebruikmaakt van toestellen binnen een netwerk. 

De positieve mogelijkheden van deze ‘nieuwe’ manier van computing wordt gezien, al zijn IT-beslissers nog wel wat voorzichtig. 53 procent ziet in dat het kan bijdragen aan het verbeteren van de operationele kosten en efficiency. 47 procent denkt dat het bedrijf er meer wendbaar door wordt, waarbij de beveiliging wordt verbeterd. 44 procent ziet vooral potentieel in het krijgen van diepere klantinzichten. Wat echter niet wordt genoemd, maar wel van belang is: Edge computing kan nieuwe inzichten in de organisatie geven. Begrijpen dat je anders moet kijken naar je organisatie en dat je die misschien vooral moet laten leiden door bijvoorbeeld die klantinzichten die je krijgt door de data.

APAC loopt voorop

Managers uit de regio’s Verenigde Staten, Canada, Chili, Rusland, Mexico en Peru zijn eerder geneigd om Edge-technologie te implementeren dan hun collega’s in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Om dit te veranderen is er meer educatie nodig als het om Edge computing gaat, of überhaupt een datastrategie. Tegelijkertijd moet deze vrij nieuwe technologie zelf ook uit de kinderschoenen stappen. Dat blijkt ook al te gebeuren: Als je een bedrijf het grote plaatje uitlegt, in plaats van alleen de kleinere oplossing biedt waar in eerste instantie om wordt gevraagd. 

Eerder werd er vooral gevraagd om een kleine pilot te doen met Edge computing, maar inmiddels vragen bedrijven vaker om grotere, schaalbare oplossingen. Dat kan de populariteit van Edge enorm ten goede komen, want juist als het groot wordt aangepakt dan zijn de resultaten hiervan ook beter zichtbaar. 78 procent van de respondenten die Edge gebruiken zeggen er ook daadwerkelijk inzichten door te krijgen waarop ze actie kunnen ondernemen. Maar, of het nu om grote implementaties gaat of slechts een kleine pilot: hoe meer gebruikersvoorbeelden van Edge computing er zijn, hoe bekender het wordt.

Tekort aan vaardigheden

De reden dat IT-beslissers soms moeite hebben aan Edge te beginnen, dat is in 92 procent van de gevallen dat er onvoldoende vaardigheden in huis zijn om dit te doen. Je kunt de meest geweldige infrastructuur tot je beschikking hebben, maar als je niet de juiste data engineers in dienst hebt, dan kun je er niet uithalen wat erin zit. Veel mensen begrijpen niet dat er meerdere mensen nodig zijn om een goed Edge computing-netwerk op te zetten. Je hebt niet alleen een data scientist nodig, maar een data lake architect, iemand die gespecialiseerd is in het optimaliseren van opslaglagen, enzovoort.

Vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning missen veel respondenten kennis en kunde in de organisatie. Dat is zonde, want volgens Aruba geldt dat hoe dichter je als bedrijf zit op waar je data wordt gegenereerd, des te beter de zichtbaarheid ervan.

Beveiligingsparadox

Van bijvoorbeeld de implementatie van het Internet of Things zien IT-beslissers wel in dat er veel te halen valt. 83 procent ziet dat de operatie efficiënter wordt, 80 procent ziet een verbeterde klantervaring en 75 procent ziet zelfs dat de omzet er beter door wordt. 74 procent heeft er zelfs nieuwe inkomstenbronnen door aangeboord. Het IoT zorgde er bij veel (73 procent) van de IT-beslissers zelfs voor dat het gevoel van veiligheid werd vergroot. 

75 procent van de IT-beslissers denkt dat het omarmen van het IoT in de komende twee jaar enorm zal stijgen en positieve invloed zal hebben op de beveiliging. Als dit wordt gedacht over het Internet of Things, dan suggereert Aruba in zijn rapport dat dat ook haalbaar is voor Edge computing, waardoor hopelijk meer mensen zich bewust raken van hoe waardevol vaardigheden zijn die samenhangen met Edge computing. 

57 procent van de respondenten meent echter dat het aansluiten van IoT-tech of gebruikersapparaten op de Edge de nodige beveiligingsrisico’s met zich meebrengt. Dat kan in het verleden zijn gebeurd, maar ook naar de toekomst toe wordt er zo over gedacht. 47 procent denkt dat het verhogen van de beveiliging een van de grootste voordelen zouden zijn van het ontsluiten van data van gebruikerstoestellen, terwijl er ook angst is dat je juist door Edge computing zoveel meer kleinere deeltjes hebt die moeten worden voorzien van beveiliging en waarbij een breach meteen op zoveel meer apparaten plaatsvindt, in tegenstelling tot de cloud. Er is dus wel degelijk angst dat Edge computing juist zorgt dat een netwerk zwakker wordt, maar tegelijkertijd zegt 73 procent dat het Internet der Dingen de beveiliging juist positief heeft beïnvloed.

De Edge en COVID-19

In het onderzoek werd ook gekeken naar vijf grote markten: educatie, hospitality, retail, zorg en industrie. Binnen educatie gebruikt 49 procent van de ondervraagden het IoT om de veiligheid op de campus op te schroeven. Er is meer inzicht in hoe mensen zich bewegen over een campus en dat kan bijvoorbeeld nu bij COVID-19 helpen met het verbeteren van social distancing-maatregelen. 

De hospitalitywereld is enorm getroffen door de pandemie. Om te zorgen dat bijvoorbeeld het inchecken zoveel mogelijk contactloos gebeurt, zijn er diverse bedrijven die gezichtsherkenningstechnologie toepassen. Daarnaast zien IT-beslissers in de hospitality-wereld dat kunstmatige intelligentie enorm kan helpen bij de communicatie met klanten. Immers zijn er diverse programma’s waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om een gesprek te vertalen. 45 procent van de IT-beslissers in dit vak heeft geëxperimenteerd met dit soort real-time vertaalmachines.

We weten allemaal de beelden nog van mensen die volop toiletpapier hamsterden toen de pandemie net de kop opstak. Sowieso heeft het thuisblijven enorme druk gelegd op bijvoorbeeld supermarktketens. Nu werd er al vaak gebruikgemaakt van streepjescodes om de voorraad in de gaten te houden, maar dat kan beter. 51 procent doet dat ook beter, want hierbij wordt de Edge gebruikt om producten door de hele keten heen te volgen. 50 procent heeft daarbij ook nog eens gezorgd dat klanten meer leren over waar een product vandaan komt. 

Hoewel supermarkten het door de pandemie enorm druk hebben gehad, is er één gebied dat daarin overtreft: de zorg. 45 procent van de respondenten in de zorg heeft gezegd dat er Internet of Things-sensoren worden gebruikt om de patiënt real-time te monitoren. Bovendien wordt Edge computing ingezet om nog effectiever te monitoren en adviseren op afstand, iets dat zeker nu belangrijk is. Veel doktoren hebben online spreekuren gehouden door de pandemie en deze telehealthcare zal waarschijnlijk alleen maar groeien.

Tot slot is er de industrie die enorm baat heeft bij Edge. Deze wordt veel gebruikt om verschillende locaties met elkaar te laten communiceren (47 procent) en om in de gaten te houden of een bepaalde machine nog in een goede staat is (41 procent). Juist in grote fabrieken en andere industrie telt elke seconde, waardoor de latency die soms veroorzaakt wordt door het gebruik van de cloud beter kan worden opgevangen door Edge computing. Niet geheel verrassend is het dan ook de industrie die voorloopt in de adaptatie van datagedreven oplossingen.

Het moge duidelijk zijn: Edge computing biedt zowel grote kansen als twijfel. Als bedrijven vroeg beginnen met experimenteren, kijken wat andere bedrijven ermee doen en vooral wat ze er zelf mee zouden willen, dan kan een goede basis worden gelegd voor een grotere implementatie van Edge. Daarnaast is communicatie belangrijk: als je dan een Edge-pilot doet, laat dan ook aan de business weten wat je eruit haalt. Zo creëer je een groter gevoel van vertrouwen in het nieuwe systeem. Een systeem dat potentie heeft om je hele manier van denken over je organisatie en over je klanten en kansen voorgoed te veranderen.

Tip: HPE ontwikkelt breed portfolio voor IoT/edge computing