Onderzoeksinstellingen en universiteiten kunnen veel baat hebben bij inzet van cloudomgevingen voor hun wetenschappelijke doelstellingen. Toch blijkt in de praktijk dat het niet zo eenvoudig is om de overstap naar de cloud te maken. Dat is waar OCRE een belangrijke rol gaat spelen, als het aan GÉANT ligt. Rackspace Technology en AWS werken binnen dit netwerk samen om organisaties in 39 Europese landen aan de nodige AWS-capaciteit te helpen. Wij spraken met Bert Stam, General Manager Northern Europe bij Rackspace Technology, om er meer over te weten te komen.

Voor we dieper ingaan op de samenwerking tussen de twee partijen, willen we eerst even enkele acroniemen duiden. Zoals hierboven aangegeven, is GÉANT de initiator van het OCRE-initiatief. GÉANT is een Europees netwerk van lokale onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De leden van GÉANT worden per land vertegenwoordigd door NREN’s, oftewel National Research and Education Networks. De Europese Commissie en de NREN’s zorgen samen voor de funding van GÉANT.

OCRE

Het volgende acroniem dat van belang is voor dit artikel is OCRE. OCRE staat voor Open Clouds for Research Environments, waarmee ook meteen duidelijk is wat het moet bewerkstelligen. Dit is een procurement-samenwerking om het leveren van clouddiensten zo soepel mogelijk te laten verlopen binnen de leden van GÉANT. OCRE is zelf ook weer onderdeel van EOSC, oftewel European Open Science Cloud. Dit is de catalogus van services die aangeboden wordt binnen Europa.

OCRE is overigens niet iets nieuws. Het OCRE waar we het hier over hebben is de tweede iteratie van het framework. De focus is echter wel verlegd, geeft Stam aan, ook al is het principe hetzelfde. “Waar het in de eerste versie van OCRE vooral ging om resellers als partners, ligt er in deze nieuwe variant veel meer nadruk op kennis en expertise”, geeft hij het verschil aan. Ook commercieel zijn de condities onder OCRE-2 aantrekkelijker dan OCRE-1.

Zoals aangegeven is OCRE een procurement-samenwerking binnen GÉANT. Het is er echter wel een waarbij OCRE ook een framework agreement is voor partijen die diensten af willen nemen. Dat wil zeggen, alles is in één keer aanbesteed binnen het framework. Dat moet ervoor zorgen dat datgene wat je als onderzoeksinstelling of universiteit zoekt, eenvoudiger te adopteren is zonder opnieuw een openbare aanbesteding uit te schrijven. De pricing is ook aantrekkelijker als je het op deze manier doet. Wel moet je als instelling lid zijn van je lokale NREN, als je gebruik wilt maken van het aanbod. Voor Nederland is SURF de NREN.

Cloud een uitdaging voor onderwijs en onderzoek

Nu we de terminologie scherp hebben, kunnen we naar het daadwerkelijke onderwerp van ons gesprek met Stam. Dat gaat over de samenwerking tussen AWS en Rackspace Technology (vanaf hier Rackspace, voor de leesbaarheid) binnen OCRE. Dat is namelijk een vrij forse. In de tender die is uitgeschreven door GÉANT zijn veel contracten gegund door heel Europa. Rackspace is in 39 landen geselecteerd voor AWS. Dit terwijl Rackspace niet in al die landen fysiek aanwezig is. “Deels zal dit komen door de status van Rackspace op het gebied van managed cloud services”, geeft Stam aan. “Verder zorgt een dergelijke grote gunning ook voor meer commitment en focus aan de kant van Rackspace.” Rackspace heeft overigens het initiatief genomen voor deze samenwerking en is naar AWS gestapt. Als onderdeel van de samenwerking is tevens exclusiviteit afgesproken. In principe werkt Rackspace binnen OCRE dus niet samen met andere cloudaanbieders.

Cloud is dus best een uitdaging binnen onderzoek en educatie. Anders was OCRE er niet gekomen. En was de grote gunning aan Rackspace in combinatie met AWS er niet geweest. Er zit ongetwijfeld relatief veel legacy op het gebied van technologie. Verder zullen veel onderzoeksgroepen binnen universiteiten en andere onderzoeksinstellingen ongetwijfeld ook met gevoelige (persoonlijke) data werken. Tot slot heeft men in deze sector ook niet altijd de beschikking over de financiële middelen en technische kennis om zomaar alles aan te schaffen en te gaan gebruiken.

Cloud negeren is met de continu toenemende databerg eigenlijk niet meer te doen, geeft Stam aan. “Onderzoeksinstellingen die in het groot data gaan verzamelen en deze laten landen op traditionele infrastructuur, lopen snel tegen de beperkingen ervan aan”, stelt hij. Je ontkomt er dan niet aan om de cloud te overwegen. “Het pay-as-you-go-principe is inmiddels ook vrij gangbaar in deze sector”, vult Stam aan. Dat helpt natuurlijk ook bij een eventuele overstap naar de cloud.

De rol van Rackspace

Voor Rackspace is de samenwerking met AWS ook zeker een manier om ook in de onderzoeks- en educatiesector goed op de radar te komen en te blijven. Het bedrijf was al goed vertegenwoordigd in overheid en healthcare, in onderzoek en educatie mocht dat nog wel wat beter. In de woorden van Stam ziet Rackspace “een groot groeipotentieel” in deze sector, die GÉANT nu dus dankzij OCRE ook beter ontsluit voor Rackspace.

Uiteindelijk is de rol van Rackspace voor AWS binnen OCRE niet anders dan gebruikelijk: kennis en expertise beschikbaar stellen voor partijen die de cloud in willen. Dat kan meerdere vormen aannemen. Allereerst is er consultancy, dus kennisdeling over wat nodig is om doelstellingen te behalen. Rackspace kan de infrastructuur vervolgens ook bouwen, beheren en onderhouden. Verder is het mogelijk om de migratie van oude naar nieuwe omgeving uit te voeren en applicaties te refactoren voor de nieuwe omgeving. “Helpen met zaken zoals DevOps, security, data services en ga zo maar door, we kunnen een heel palet aan diensten bieden”, vat Stam samen. Het is aan de instellingen om samen met Rackspace te bepalen wat nodig is en wat niet.  

“Uiteindelijk gaat onze samenwerking met AWS binnen OCRE erom dat universiteiten en onderzoeksinstellingen cloud eenvoudiger kunnen consumeren,” geeft Stam tot slot aan. Dat is met de combinatie van de kennis en expertise van Rackspace, het platform van AWS en het OCRE-framework weer een stukje dichterbij. AWS en Rackspace vergroten er ook nog eens hun aanwezigheid in deze sector mee. Dit maakt het in potentie in ieder geval een win-win-win. We zijn benieuwd hoe dit in de praktijk zal gaan en zullen onze ogen dan ook zeker openhouden, op zoek naar voorbeelden.