Hoe creëer je de gezondste regio van Nederland? Goede data speelt een cruciale rol.

Zorg en Zekerheid heeft de lat hoog gelegd. De zorgverzekeraar wil van de regio waarin hij actief is de gezondste van Nederland maken. Zonder de juiste data is dat niet mogelijk, betoogt Henk Gerla, lid van de Raad van Bestuur bij de zorgverzekeraar. Vandaar dat men is overgestapt op het Autonomous Data Warehouse van Oracle.

Zorg en Zekerheid is anders dan veel andere zorgverzekeraars. Het is een regionale speler, met het Groene Hart als belangrijkste verzorgingsgebied. Een regionale in plaats van een landelijke focus brengt vanzelfsprekend de nodige binding met het verzorgingsgebied met zich mee. Deze betrokkenheid of binding met de regio is waarschijnlijk ook groter dan je vanuit een landelijke speler voor een specifieke regio kunt verwachten.

Meer betrokkenheid brengt uiteraard ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee voor een regionale speler zoals Zorg en Zekerheid. Die verantwoordelijkheid vertaalt het in de ambitie om van het Groene Hart de gezondste regio van Nederland te maken. In de woorden van Henk Gerla: “We willen niet alleen een goede zorgverzekeraar zijn, maar tevens de gehele regio gezonder maken.”

Lat ligt hoog, veranderingen noodzakelijk

Met het uitspreken van de ambitie om van hun regio de gezondste van Nederland te maken, legt Zorg en Zekerheid de lat hoog. Dat realiseert Henk Gerla zich ook terdege. Vandaar dat er op het gebied van de IT-infrastructuur veranderingen moesten komen. Goede data zijn namelijk cruciaal voor het kunnen verwezenlijken van de ambitie. Met de infrastructuur die Zorg en Zekerheid had staan, was het lastig zo niet onmogelijk om data op alle belangrijke punten op het gewenste niveau te krijgen. Denk hierbij niet alleen aan het snel ontsluiten ervan, maar bijvoorbeeld ook aan het borgen van de privacy.

De oude infrastructuur was een combinatie van Oracle Health Insurance Back Office (OHI-BO), OHI Data Marts en een omgeving van Microsoft. Dit alles allemaal volledig on-premise. Zorg en Zekerheid heeft echter de strategische keuze gemaakt voor een cloud-first strategie. Aangezien het met Oracle al een strategische partner had voor het OHI-gedeelte, lag de overstap naar Oracle Cloud Infrastructure (OCI) voor de hand. In dit geval gaat het dan specifiek over het Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) op OCI.

Waarom Oracle ADW op OCI?

De reden voor de overstap naar OCI zit overigens niet per se in de al bestaande relatie tussen Zorg en Zekerheid en Oracle, geeft Henk Gerla aan. Het ging bij de keuze vooral om het autonome gedeelte van het datawarehouse van Oracle. Dit zorgt er namelijk voor dat er vanuit Zorg en Zekerheid minimaal handmatig beheer moet worden gedaan. Het resultaat hiervan is dat je veel minder risico loopt dat er dingen fout gaan. Daarnaast neemt handmatig beheer ook gewoon meer tijd in beslag dan een autonoom platform.  

De overstap naar Oracle ADW heeft verder ook technisch de nodige voordelen. Dat wil zeggen, het autonome datawarehouse van Oracle maakt de omgeving als geheel platter en dus sneller en efficiënter. Voorheen haalde men bij Zorg en Zekerheid data uit verschillende databronnen, die in verschillende lagen van het datawarehouse werd opgeslagen. Dit levert onherroepelijk uitdagingen op voor zaken zoals analyse en BI. De data uit die verschillende lagen moet immers samengevoegd worden. Dan loop je het risico dat er zaken misgaan.

Binnen Oracle ADW zijn echter geen kopieerslagen meer nodig. Dit betekent onder de streep dat Zorg en Zekerheid meer waarde uit de data haalt. Niet alleen omdat er minder dingen fout kunnen gaan bij het samenvoegen van data, maar ook simpelweg omdat het allemaal sneller en efficiënter gaat. Er is meer tijd voor BI en een nog betere analyse van de data. Om een indruk te geven: de nieuwe omgeving kan 400 miljoen declaratieregels analyseren in 1 à 2 seconden.

De overstap naar ADW ging relatief snel en eigenlijk vlekkeloos. Het daadwerkelijke overzetten van de omgeving duurde maar een dag of zes. Uiteraard hebben Zorg en Zekerheid en Oracle voor die tijd veel aan de tekentafel gezeten. Toen liep de oude omgeving gewoon nog door. De ADW-omgeving draait overigens in het Oracle-datacenter in Frankfurt. Amsterdam was ten tijde van de beslissing nog niet voorzien van de upgrade naar de Gen2-architectuur van OCI. Aangezien Tableau als BI-tool ‘naast’ ADW draait in Frankfurt, had en heeft men geen last van de licht hogere latency van en naar Frankfurt dan van en naar Amsterdam.

Impact maken in de praktijk

Bovenstaande technische uiteenzetting zal wellicht de harten van de techneuten sneller laten kloppen. Uiteindelijk draait het echter om het realiseren van de ambitie van Zorg en Zekerheid. Met andere woorden, wat merkt de regio van de overstap naar Oracle ADW? “De gezondste regio worden betekent betere en verstandiger interventies doen”, geeft Henk Gerla aan. Om die interventies te kunnen doen, is het zaak om zoveel mogelijk relevante data te hebben en deze goed te analyseren. In het geval van een verzekeraar zoals Zorg en Zekerheid gaat het dan vooral om declaratieregels. “Als je bijvoorbeeld ziet dat een bepaalde zorgvraag vaak voorkomt in een specifiek gebied, kun je daar actief mee aan de slag gaan”, geeft hij aan. Vanzelfsprekend is de data die Zorg en Zekerheid gebruikt geanonimiseerd.

Henk Gerla, lid Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid

Naast actief aan de slag gaan, zet Zorg en Zekerheid data vooral ook preventief en predictief in. In een vergrijzend gebied is het bijvoorbeeld logisch dat dementie vaker voorkomt dan in gebieden die minder sterk vergrijzen. Dat betekent echter ook dat je daar tijdig op in kunt spelen, door goede interventies te doen. Omkeerbaar is dementie vooralsnog niet, maar het is wel mogelijk om het type zorg dat bij deze diagnose hoort, sneller en beter beschikbaar te maken.

Waar dementie op dit moment niet te genezen is, ligt dat bij een ziekte zoals diabetes anders. In gebieden waar diabetes verhoudingsgewijs veel voorkomt, kan Zorg en Zekerheid (samen met andere partijen) de nodige interventies doen. Op deze manier kun je door gedragsverandering van diabetes type 2 afkomen. Er is dan dus geen medicatie nodig. Dergelijke projecten, zoals Keer Diabetes 2 Om, kunnen hierdoor ook een positief gevolg op de zorgkosten hebben.

Positieve Gezondheid

Uiteindelijk gebruikt Zorg en Zekerheid data voor iets wat Henk Gerla ‘Positieve Gezondheid’ noemt. In de basis betekent dit dat je op een andere manier omgaat met vraagstukken: niet de ziekte maar de gezondheid staat centraal. Zie het voorbeeld rondom diabetes hierboven. Een wijkgebaseerde benadering zoals die bij Stevenshof Vitaal is een ander voorbeeld. Enkele maanden geleden is in dat project Stevit van start gegaan.

Het doel van Stevenshof Vitaal is om bewoners van die Leidse wijk meer regie te geven over hun gezondheid. Stevit zet hier als meest recente ‘subproject’ ehealth voor in. Mensen met hartaandoeningen krijgen een doos met spullen , waarmee ze hun gezondheid kunnen bijhouden. Het idee is dat de feedback die de mensen zelf van deze apparatuur krijgen, gekoppeld aan de adviezen van de begeleiders, zorgen voor een gedragsverandering. Gaat het de goede kant op, dan kan medicatie afgebouwd worden.

Samenwerken is cruciaal, dus data samenvoegen ook

Projecten zoals Stevenshof Vitaal, maar ook Keer Diabetes Om, zijn geen projecten die je als zorgverzekeraar volledig zelf opzet en draait. Daar zijn samenwerkingen voor nodig. Zo is Stevit een samenwerking van LUMC, Zorg en Zekerheid, Reos en Rijncoepel. Zorg en Zekerheid werkt ook met LUMC samen binnen Keer Diabetes 2 Om.

Meerdere deelnemers aan projecten betekent uiteraard ook meerdere databronnen die aan elkaar moeten worden gekoppeld. In de configuratie van het netwerk en de algemene infrastructuur is dan ook het leeuwendeel van de tijd gaan zitten. Er zijn nu eenmaal veel overdrachtspunten van data. Hier komt de noodzaak om dit veilig en snel te kunnen doen wederom om de hoek kijken. Er wordt weliswaar uitsluitend geanonimiseerde data gebruikt door Zorg en Zekerheid, maar dit betekent  niet dat je er gemakzuchtig mee om kan en mag springen.

Preventie zorgt voor meer en andere behoefte

Als je steeds vroeger en zelfs preventief interventies kunt doen, verandert dat de zorg tamelijk fundamenteel. Dat wil zeggen, de druk op de zorg kan structureel naar beneden met een datagedreven benadering, die je als predictive healthcare zou kunnen omschrijven. Het idee hierachter is in principe niet anders dan bij predictive maintenance in industriële omgevingen. Het zorgt ervoor dat je soms met preventieve zorg kunt voorkomen dat er achteraf curatieve zorg nodig is.

Een mooi voorbeeld hiervan is de koppeling van gegevens van een samenwerkingspartner met de gegevens van Zorg en Zekerheid, zoals onder meer in de gemeente Alphen aan den Rijn gebeurt. Het is inmiddels bekend dat financiële problemen vaak tot gezondheidsproblemen leiden, zowel lichamelijk als geestelijk. Ben je er op tijd bij om de financiële problemen op te lossen, dan kun je de gezondheidsproblemen verminderen of wellicht zelfs helemaal voorkomen.

Deze nieuwe manier van werken vermindert de impact op de omgeving, maar drukt ook de kosten. Er moet aan de kant van Zorg en Zekerheid en de partijen waarmee het samenwerkt uiteraard het nodige worden geïnvesteerd, maar op de langere termijn sluit Henk Gerla zeker niet uit dat de zorg hierdoor betaalbaar blijft. Het zal in ieder geval helpen om meer behoefte voor deze benadering te creëren, schatten we in.

Verder doorbouwen aan het platform

Met een toenemende behoefte naar een datagedreven insteek voor interventies zal ook het platform van Zorg en Zekerheid verder mee moeten groeien. Dat is ook zeker de ambitie, geeft Henk Gerla aan. Daarbij is het vooral doorbouwen op het fundament dat nu met de overstap naar Oracle ADW (samen met de bestaande OHI-producten) is gelegd. Het is zeker de bedoeling om nog meer naar de cloud te brengen. Dit onder andere om data nog sneller beschikbaar te kunnen maken.

Ook de vraag of het loont om data breder beschikbaar te maken, stellen ze zichzelf bij Zorg en Zekerheid. Met andere woorden: kan er nog meer uit de data gehaald worden? Verder staan automatisering en machine learning op het lijstje van zaken waar men naar kijkt. Maar dat is vooralsnog iets voor de toekomst. De eerste stap heeft Zorg en Zekerheid met de overstap naar Oracle ADW in ieder geval gezet. We zijn benieuwd wat de impact gaat zijn op de gezondheid van de regio waarin Zorg en Zekerheid actief is.