5min

Uit onderzoek van Techzine blijkt dat organisaties vooral op zoek zijn naar een beter beheerbare IT-omgeving. Daarnaast willen organisaties investeren in innovatieve oplossingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Als we kijken naar de ideale IT-omgeving, dan richten organisaties zich vooral op de hybride cloud, oftewel het eigen datacenter gecombineerd met de cloud. Kosten spelen overigens maar een kleine rol in het totaalplaatje.

Eind vorig jaar heeft Techzine veel aandacht besteed aan het onderzoek ‘Face your IT challenges’. We deden dit onderzoek in samenwerking met Dell Technologies en Intel. Uiteindelijk waren 231 deelnemers bereid om mee te werken aan ons onderzoek en konden we in kaart brengen wat voor hun organisaties momenteel belangrijk is en welke uitdagingen er zijn. We hebben dit onderzoek ook gepresenteerd tijdens Dell Technologies Forum aan een groep organisaties met wie we ook in gesprek zijn gegaan.

Organisaties willen beter beheerbare IT en procesoptimalisatie

Organisaties kijken voor hun technologie investeringen op dit moment vooral naar een IT-omgeving die eenvoudig te beheren is. Het gebrek aan mensen en vaak ook kennis speelt hierin een grote rol. Bij de meeste IT-organisaties is de werklast van het IT-team uitzonderlijk hoog. Inzetten op oplossingen die weinig tot geen beheer vragen is dan ook verstandig. Het betekent overigens niet dat dit ten koste hoeft te gaan van de oplossing. Veel enterprise oplossingen vandaag de dag spelen in op deze behoefte. Het is een ware trend aan het worden om de meest geavanceerde oplossingen op de markt te brengen die zeer autonoom werken met minimale configuratie- en beheervereisten.

In het verlengde van een beter beheerbare IT-omgeving leggen organisaties ook veel nadruk op het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Hiervoor zijn de laatste jaren veel nieuwe oplossingen op de markt gekomen. Denk aan zaken als RPA waarmee veel handmatige processen ook geautomatiseerd kunnen worden. Veel low-code spelers zijn ook in de wereld van RPA gestapt om dat toe te voegen aan hun portfolio. Hierdoor is de markt van procesoptimalisatie in een stroomversnelling gekomen.

De cloud is niet de heilige graal

Wat opviel in het Techzine onderzoek is dat organisaties het eigen datacenter of de colocatie nog erg belangrijk vinden. De vaak door het management gepushte strategie om alles cloud-only te maken, lijkt te verdwijnen. De cloud heeft zeker voordelen, maar voor grote organisaties is cloud-only ook een hoofdpijndossier. Niet alle legacy-applicaties kunnen zomaar naar de cloud worden gemigreerd. De cloudkosten in de hand houden is ook een bekende uitdaging voor menig grote organisatie.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat een hybrid cloud-strategie bovenaan het lijstje staat. Hierbij wordt een eigen datacenter gecombineerd met de cloud. Zo is de cloud bijvoorbeeld veel goedkoper en efficiënter als tweede datacenter die dient als uitwijklocatie.

Data en development naar de cloud

Als we kijken naar specifieke cloudinvesteringen, dan valt op dat organisaties veel investeren in development en data in de cloud. Development is op zich logisch, het is goedkoper om een developmentomgeving in de cloud te draaien dan hier lokaal hardware voor in te zetten. Voor wat betreft data zien we twee trends. Organisaties willen versneld innoveren door gebruik te maken van data. Om die data samen te brengen, inzichtelijk te maken en te analyseren verschijnen er steeds meer oplossingen in de cloud. Vaak in een SaaS-oplossing of een model dat op gebruik wordt afgerekend. Enkele voorbeelden hierin zijn Snowflake, Tableau, Qlik en Databricks.

Ook vervangen bedrijven bepaalde infrastructuurcomponenten door SaaS-oplossingen. Het bekendste voorbeeld hiervan is Microsoft 365. De lokale Active Directory en Exchange-servers verdwijnen steeds verder uit beeld.

Meer dan de helft van de organisaties is positief over het investeren in SaaS-oplossingen. Wel moeten we de kanttekening plaatsen dat dit zeker niet voor alle SaaS-oplossingen geldt en dat organisaties ook nog heel kritisch zijn ten opzichte van andere as-a-service-modellen. Zo zijn er ook organisaties die jarenlang perpetual licenties hebben verkocht en nu tegen de hoofdprijs willen overstappen op een as-a-service model, zonder duidelijke waardevermeerdering.

Hardware subscriptions nog niet met open armen ontvangen

Tijdens onze presentatie op het Dell Technologies Forum lieten organisaties ook weten dat ze nog niet helemaal warm lopen voor het afnemen van hardware in een as-a-service-model. Iets waar Dell Technologies onder andere op aan het inzetten is met APEX. Dat leverde een interessante discussie op. Tegenstanders zijn bang dat ze vooral veel meer moeten betalen voor dezelfde hardware. Dit terwijl men bij Dell Technologies stelt dat er wel degelijk meerwaarde wordt geleverd bij de as-a-service oplossingen. Zo is de SLA een stuk uitgebreider. Onderhoud en patching zijn in bepaalde gevallen inbegrepen. Het is ook meer duurzaam, omdat de recycling van hardware is inbegrepen. Het idee is uiteindelijk dat Dell Technologies een groot deel van de lasten in onderhoud en beheer overneemt van de klant. Die klant kan direct beginnen met het gebruiken van de infrastructuur en zijn applicaties erop uitrollen.

Onze voorlopige conclusie is dat het afnemen van hardware in een abonnementsmodel nog erg nieuw is. Organisaties zijn bang dat zeer meer moeten betalen voor hetzelfde, of dat hardware straks mogelijk niet meer als CAPEX is aan te schaffen. Dat laatste verandert niet. Uiteindelijk zal moeten blijken of de waarde die Dell Technologies kan leveren door beheer en patching uit handen te nemen op weegt tegen eventuele meerkosten. Het zal klanten hier beter over moeten informeren de komende jaren. Feit is ook dat dit een marktbrede ontwikkeling is. Bij HPE en Lenovo zijn ze ook druk met as-a-service modellen voor hardware, ook zij zullen dit verhaal goed moeten uitleggen. Uiteindelijk zal het meer geaccepteerd worden en zal het totaalplaatje duidelijker worden. Pas dan wordt het succes bepaald.

Al deze vendoren bieden ook andere andere as-a-service modellen, zo biedt Dell met APEX onder andere storage-as-a-service en backups-as-a-service, dat soort oplossingen worden wel beter ontvangen.

Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat organisaties in Nederland zich vooral richten op een hybrid cloud-strategie. Waarbij de cloud in onze optiek vooral een ondersteunde rol vervult. Specifieke geaccepteerde SaaS-oplossingen zoals Microsoft 365 zijn zeer welkom. Ook data analyse en BI wordt steeds meer in de cloud gedaan. Toch lijkt het eigen datacenter nu nog populairder te zijn voor de actieve workloads en data. Die heeft ook te maken met het gebrek aan kennis van de cloud in veel organisaties. Zo wordt cloudsecurity ook gezien als een van de grootste uitdagingen. Wij concluderen dat organisaties in 2023 vooral zullen inzetten op een hybrid cloud-strategie.

Voor meer informatie is het gehele onderzoek dat we voor Dell Technologies en Intel hebben uitgevoerd hier te lezen.