3min

Tags in dit artikel

,

Ieder jaar staat 12 februari in het teken van Darwin. Zijn theorie rondom survival of the fittest, die draait om evolutie en aanpassingsvermogen, gaat al ruim 150 jaar mee. Ook wanneer we kijken naar de huidige coronacrisis, is deze weer van toepassing. We werken hybride, maar werken we vanuit huis of slapen we op het werk? Ons aanpassingsvermogen wordt op de proef gesteld. Dat geldt ook voor de IT-omgeving die plotseling talloze innovaties te verwerken krijgt. Organisaties moeten wendbaar en flexibel zijn, maar kunnen zij dat ook? Het is dan ook interessant om te zien hoe Darwin zijn theorie zich verhoudt tot IT-bedrijven, innovatie en de relatie tussen IT en de mens.

Darwin + IT-bedrijven = survival of the niche

Binnen de wereld van IT gaat verandering snel. De Hype Cycle machine van marktonderzoeksbureau Gartner draait overuren. Er vinden veel overnames plaats en naast een consolidatieslag zien we ook dat nieuwe disciplines aan het bestaande IT-portfolio worden toegevoegd. De vele overnames hebben alles te maken met het verbreden van de business. Vanwege grote schaarste aan specialisten en een markt waar veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen, is overnemen de makkelijkste tactiek. Dit is de snelste manier om aan de behoefte van de klant te voldoen. Daarnaast is er ook een consolidatieslag gaande op specialismes buiten de IT. Juist omdat de ontwikkeling van geavanceerde technologie zo snel gaat, houden IT-bedrijven zich steeds vaker bezig met de menskant en adoptie van IT. Consultancy-partijen doen op hun beurt de technologiekant erbij.

Hoe dan ook, als leverancier van IT-oplossingen wil je de eindgebruiker meekrijgen zodat de klant optimaal profiteert. IT-adoptie of een andere discipline of specialisatie toevoegen aan de dienstverlening, heeft meer voeten in de aarde dan een bedrijf met deze kennis overnemen. Toch is dat nu de trend. IT-bedrijven groeien in omvang, terwijl grote organisaties hun innovatieclubs juist buiten de organisatie plaatsen om ongeremd meer succes te realiseren. De weg vooruit ligt in specialisatie en focus. Ik verwacht dat we uiteindelijk weer terug gaan naar niches en specialismen om innovatie te bewerkstelligen: survival of the fittest.

Darwin + innovatie = MAYA

De theorie van Darwin gaat deels op voor innovatie. Innovatie is vooroplopen zoals Apple deed met het creëren van de iPod die zich ontwikkelde tot de iPhone. Het MAYA-principe is hierbij erg belangrijk. MAYA staat voor most advanced, yet acceptable, een concept dat is ontwikkeld door Raymond Loewy (1893-1986). Dat dit principe anno 2021 nog helemaal klopt, bewezen de Google Glass en de bril van Snapchat. Als een innovatie te snel volgt of te geavanceerd is, wordt het niet geadopteerd en ontstaat er geen ‘overlevingsvoordeel’. Veranderingen in de omgeving kunnen daarentegen zorgen voor extreem snelle adoptie van nieuwe technologieën, omdat het voordeel opeens heel duidelijk wordt (bijvoorbeeld applicaties als Microsoft Teams in tijden van de coronacrisis). Mensen willen meegaan in trends, maar wel op een dusdanige manier dat het nog acceptabel is voor henzelf en hun omgeving, dus timing is cruciaal. Net als bij de theorie van Darwin moet innovatie over het algemeen in kleine stapjes gerealiseerd worden om te overleven en daadwerkelijk waarde toevoegen.

Darwin + de mens = symbiose tussen technologie en mens

Voor bedrijven geldt: als je niet meegaat in de nieuwe wereld van technologie sterf je uit. Ook als mens wordt het steeds lastiger om zonder technologie te leven. De ontwikkeling gaat steeds verder. Enkele jaren geleden werd technologie ingezet als iemand een been of een arm miste om een werkende prothese te maken. Inmiddels zijn er al exoskeletten om ons extra kracht te geven in bijvoorbeeld de bouw. Dichter bij huis behoort internet steeds meer tot de eerste levensbehoefte. De grens van kracht, fitheid en intelligentie wordt opgerekt door soft- en hardware. Er treedt symbiose op, mens en machine hebben elkaar steeds meer nodig. Zonder technologie, geen moderne mens en vice versa. Technologie wordt steeds noodzakelijker om te overleven voor mens én organisatie.

Om te overleven is het belangrijk de juiste balans te vinden. De balans tussen innovatie, technologie en de mens. Alles is met elkaar verbonden. Survival of the fittest is en blijft draaien om aanpassingsvermogen. Omarm en accepteer deze ontwikkeling en survival is een stap dichterbij.

Dit is een ingezonden bijdrage van Mike van Zandwijk, Technology Development Manager bij Winvision. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.