5min

Niets ontwikkelt zo lekker als een nieuwe applicatie zonder afhankelijkheden. Niet voor niets zei een CIO die bij de overheid werkzaam is onlangs tijdens een webinar; “Het is heus niet zo ingewikkeld om snel nieuwe applicaties te bouwen, als je maar geen rekening hoeft te houden met legacy systemen.” Legacy systemen en andere afhankelijkheden zullen er altijd blijven, maar waarom is het thema “integratie” dan zo vaak een ondergeschoven kind in bijna iedere IT strategie? Tijd voor een pragmatische overpeinzing.

Het beste voorbeeld van een applicatie zonder afhankelijkheden is natuurlijk de “Hello World” die bij iedere programmeertaal al bij les #1 behandeld wordt. Maar iedere ontwikkelaar weet dat je al snel met externe afhankelijkheden te maken krijgt; gebruikers die gegevens raadplegen of invoeren, gegevens van andere applicaties die opgevraagd moeten worden, betalingsgegevens van de bank, personalia of salarisgegevens uit het HR systeem, gegevens van de overheid, van externe partners etc. etc. Sommige van deze systemen draaien nog gewoon op eigen servers, sommige zijn eigendom van derden en weer andere systemen “staan” in de cloud. Steeds vaker wordt de RestAPI standaard ondersteund, maar ook GraphQL, SOAP, EDI, één of meerdere ESB’s en het importeren van data extracten of spreadsheets zijn veelgebruikte methoden om gegevens uit te wisselen. Zelfs het overtypen van gegevens is nog aan de orde van de dag bij organisaties waar gegevens tussen systemen en applicaties uitgewisseld worden.

En zo verandert een mooie, elegante en veilige applicatie al snel in een complexe brij waar op meerdere plaatsten ‘poortjes’ naar de buitenwereld opengezet moeten worden om gegevens uit te wisselen. Steeds vaker hanteren bedrijven het principe dat gegevens bij de bron opgehaald moeten worden zodat er geen twijfels meer zijn over eigenaarschap, hoe up-to-date de gegevens zijn of waar nu precies privacy gevoelige gegevens liggen opgeslagen en wie daar allemaal bij kunnen.

Niet alleen wordt de code complex, ook de securityrisico’s zullen toenemen als systemen opengezet worden om gegevens uit te wisselen van andere afdelingen, andere bedrijfsonderdelen maar ook van ketenpartners buiten de bedrijfsmuren.

Kiezen van een standaard

Tot zover de harde realiteit. Veel organisaties proberen al jaren structuur aan te brengen in de manier waarop gegevens tussen systemen en applicaties uitgewisseld worden. Het kiezen van ‘een standaard’ is daarbij voor veel CIO’s en IT architecten een belangrijke stap. En al decennia wordt ‘de standaard’ natuurlijk bijna op een religieuze wijze afgedwongen en opgelegd. Totdat een nieuwe standaard verschijnt en de programmatuur die gebruik maakt van de voorgaande standaard maar niet wil verdwijnen. Maar ook zakelijke gebeurtenissen als overnames en samenwerkingsverbanden gooien vaak roet in het eten evenals meer softe veranderingen als nieuwe ontwikkelaars massaal kiezen voor andere (niet standaard) oplossingen.

De plotselinge populariteit van ontwikkeltalen als Kotlin, Go, Python en een Javascript library als React van Facebook zijn daar goede voorbeelden van. Stonden vast niet op het lijstje van de architecten maar zullen over een aantal jaren dezelfde kopzorgen veroorzaken als die oude Cobol, Visual Basic, C++ en andere “legacy” code waar we nog dagelijks mee te maken hebben.

Strategie en IT naadloos op elkaar aansluiten

Geen bedrijf heeft dezelfde ideeën over IT, IT leveranciers en IT standaarden. En zo hebben we in de afgelopen decennia, ondanks veel goedbedoelde, op technologie gebaseerde integratieplannen, nooit een echt stabiele en werkbare omgeving weten te creëren. Dat heeft natuurlijk gedeeltelijk te maken met de snelle technologische ontwikkelingen en eisen van “de business” maar ook met de houding van IT’ers zoals wij. Nog te weinig IT’ers stellen zich de simpele vraag : “Als dit mijn bedrijf was, zou ik dan….?”.

Dat is nou precies waar Enterprise IT Governance en een daarop gebaseerde Enterprise Integration Strategy ons op moeten gaan sturen. Enterprise IT Governance is bedoeld om te zorgen dat de strategie van de organisatie en IT naadloos op elkaar aansluiten. Dat betekent natuurlijk niet dat IT alleen maar moet volgen, er wordt wel degelijk van IT verwacht dat we meedenken en nieuwe initiatieven aandragen!

IT is een bedrijfsmiddel

Ook al lijkt dit allemaal theoretisch geneuzel, het is bittere noodzaak dat we dit een stuk serieuzer nemen dan we de afgelopen decennia gedaan hebben. Want net als een industriële plasmasnijmachine, een vliegtuig, een spuitrobot of een bulldozer van een paar ton is IT een bedrijfsmiddel om sneller, goedkoper en slimmer te werken dan de concurrentie. Niets meer, maar zeker ook niets minder!

Het is dus de verantwoordelijkheid van IT om een IT strategie te definiëren die pragmatisch, toekomstbestendig en werkbaar is. Daar worden natuurlijk belangrijke zaken in beschreven als; wanneer en hoeveel gaan we via Cloud doen, wat doen we zelf en wat laten we aan anderen over, hoe gaan we om met gevoelige gegevens en hoe beschermen we ons tegen cyber criminelen?
En daar hoort ook een apart hoofdstuk over de integratie strategie bij waar wordt beschreven hoe gegevens uitgewisseld kunnen worden met andere applicaties, systemen of personen.
Als we dat doen, dan leggen we de verantwoordelijkheid voor het delen van gegevens bij de eigenaren van deze gegevens en niet langer bij de vragende kant.

Want hoe frustrerend is het niet als je een nieuw business initiatief met de juiste technologie probeert te ondersteunen en je bent de helft van de tijd bezig om uit te vogelen waar al die gegevens zich bevinden, of je ze zo maar mag opvragen en hoe je dat dan moet doen? Door dit als onderdeel van je IT strategie mee te nemen verplicht je iedereen al bij de bouw van nieuwe systemen na te denken hoe ze hun gegevens in de toekomst kunnen delen met anderen.

Leg techniek bij specialist neer

De rol van IT is, mede door de hoge verwachtingen die veel managers hebben van een digitale transitie, aan het veranderen. Door minder met techniek bezig te zijn en meer in grote lijnen te denken kan ook IT zorgen dat toekomstige initiatieven eenvoudiger door IT ondersteund kunnen worden. Door de techniek vervolgens bij een specialistische partner neer te leggen die 24×7 niets anders doen dan systemen en applicaties integreren bent u ook nog eens van kopzorgen als tekorten aan IT specialisten, vendor- en contract management, security en de daarbij behorende audits verlost. Kan IT zich richten op de digitale transformatie die het management nou toch echt wel eens wil zien werken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Enable U. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.