Cloudtechnologie is inmiddels alweer enkele jaren oud en ondanks tal van voordelen, waaronder schaalbaarheid en lagere kosten, zijn er toch nog steeds zwaarwegende beperkingen. Deze beperkingen bestaan vooral uit het gebrek aan zekerheid rondom performance, schaalbaarhied en security. En zorgen er voor dat bedrijven nog terughoudend zijn om hun bedrijfskritische workloads in de cloud te brengen. De oorzaak van deze beperkingen ligt met name in het bestaande cloudmodel van een op hardware-virtualisatie gebaseerd hypervisorlaag voor het isoleren van de verschillende cloud tenants. Dat laatste kan gemakkelijk leiden tot de problematiek van noisy neighbours, die de performance, schaalbaarheid en security negatief kunnen beïnvloeden. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat grotere organisaties hun kritische productie workloads nog steeds bij voorkeur nog on premise draaien.

Deze situatie was voor Oracle aanleiding om de cloud als het ware te herdefiniëren om in te kunnen spelen op die kritische productie workloads. Daartoe werd een grote groep ontwikkelaars en andere experts bij elkaar gezet in Seattle. Zij kregen de opdracht mee om een nieuwe cloudarchitectuur te bouwen, die de potentiële problemen van noisy neighbours zou kunnen ondervangen en waarop kritische workloads veilig en betrouwbaar zouden kunnen draaien.

Cloud Architectuur

Het resultaat is de Oracle Cloud Infrastructure, de eerste cloud, die niet gebaseerd is op hardware virtualisatie. Oracle heeft er bewust voor gekozen het tenant en IO management buiten de hypervisor te brengen. Deze benadering leidt tot een veel lagere overhead maakt het o.a. mogelijk bare metal instances aan te bieden. Dit betekent dat het management en beheer van de cloud door de cloud provider geheel is losgekoppeld van de omgeving waarin de tenants zich bevinden. Naast deze fundamenteel andere hardware architectuur, maakt de Oracle Cloud Infrastructuur ook gebruik van een unieke netwerk architectuur. Dit zogenaamd non-oversubscribed flat network maakt het mogelijk extreem lage latency te garanderen, hetgeen de performance en security zeer voordelig beinvloedt.

Dit alles betekent dat de klant de beschikking krijgt over een fysieke host-machine in de Oracle Cloud. De klant heeft hierbij de volledige controle over de fysieke CPU, het geheugen en de network interface card (NIC). Elke fysieke machine is zo te configureren alsof deze in het eigen datacenter draait. De belangrijkste eigenschap is dat een organisatie de host niet deelt met anderen. Elke klant krijgt een eigen tenancy, een veilige en geïsoleerde partitie binnen de Oracle Cloud Infrastructure waar alle cloud-resources te creëren en beheren zijn. Naast de hierboven beschreven bare metal variant levert Oracle ook de mogelijkheid tot het afnemen van virtual machines of op Oracle Engineered Systems gebaseerde oplossingen.

SLA’s

Naast de issue van de noisy neighbours, die met deze nieuwe aanpak is opgelost, is er nog een ander groot voordeel. Bestaande cloudinfrastructuren geven in de regel wel mogelijkheden voor beschikbaarheids-SLA’s, maar niet voor performance-SLA’s. Met Oracle Cloud Infrastructure zijn performance-SLA’s perfect af te geven, omdat de gebruiker volledige controle heeft over de infrastructuur. Dat betekent dat grotere organisaties naast hun DevOps – die ze mogelijk al wel in de cloud hebben ondergebracht – nu ook hun zware productie-workloads in de cloud kunnen draaien. Daarbij zijn niet alleen beschikbaarheid en performance gewaarborgd maar ook de security en het beheer, dat met het autonomous-concept van Oracle vergaand geautomatiseerd plaatsvindt.

One stack

Een ander voordeel is dat deze nieuwe cloud is ontwikkeld door een bedrijf dat al decennia de expert is in enterprise-datamanagement. Vanuit die expertise is deze infrastructuur gebouwd. De Oracle Cloud Infrastructure is een aanvulling op de bestaande (multi-tenancy) clouddiensten van Oracle en vooral bedoeld voor bedrijven met zeer kritische en grote workloads. Beide zijn ook te combineren binnen een one stack-benadering, die veel voordelen biedt. Door op één technologie te standaardiseren voor alle workloads zijn silo’s en integratie-issues te voorkomen en profiteert een organisatie optimaal van moderne cloudtechnologie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Cees Tolboom, Cloud Platform Business Development bij Oracle. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.