5min

Tags in dit artikel

, , , ,

Begin 2021 is de wereld een andere plek geworden in vergelijking met de start van 2020. In het licht van de pandemie is de rol van netwerken, en meer in het algemeen de IT-functie, vaker de sterkhouder – en soms de spot – van bedrijfscontinuïteit en veerkracht geworden. CIO’s voor wie 2020 stormachtig is verlopen, moeten nu vooruitkijken en hun aanpak en strategie in een post-pandemische wereld bepalen.

We zien voor CIO’s vier grote trends die het IT-programma van een organisatie kunnen maken of breken:

  • De opkomst van de hybride werknemers en hoe dit zich tijdens en na de pandemie zal ontwikkelen.
  • De veranderende rol van netwerksecurity geïntegreerd in de hele structuur van het netwerk.
  • De shift van uptime naar gebruikerstevredenheid, waarbij netwerken holistisch als onderdeel van de bredere IT-technologiestack onderzocht worden.
  • De implementatie van automatisering in netwerken op koers houden, ondanks de uitdagingen van de LAN, WAN en Cloud.

De Hybride Werkplek is een blijver

Hoewel het vaccineren is begonnen, zullen veel mensen toch pas tegen het einde van 2021 naar kantoor kunnen terugkeren. En in sommige gevallen zal dat zelfs helemaal niet meer gebeuren. Uit gesprekken met verschillende CIO’s blijkt dat thuiswerken tot op zekere hoogte ook na de pandemie zal blijven bestaan. Het betekent dat ook de fysieke kantoorruimte, bedrijfscultuur, connectiviteit en het netwerk ingrijpend zullen veranderen.

Veel organisaties dachten dat thuiswerken een tijdelijke maatregel zou zijn om de curve van de besmettingsgraad af te vlakken, maar intussen is deze evolutie een basis geworden voor de hybride werknemers van de toekomst. Die werknemers zullen zowel thuis, op kantoor en op andere locaties werken – overal waar ze een veilige en betrouwbare connectie hebben.

Voor IT heeft deze crisis enorme uitdagingen met zich meegebracht, maar er is ook een lichtpuntje. CEO’s en hun directies zijn eindelijk de impact van IT op hun bedrijf gaan erkennen. Alsook hoe snel veranderingen geïmplementeerd kunnen worden, zelfs in zulke stressvolle omstandigheden.

CEO’s en directieleden trekken hun lessen uit de pandemie en denken na over hoe ze netwerken, security en algemene IT-programma’s flexibeler en dynamischer kunnen maken. Daardoor heeft IT een plek aan de bestuurstafel gekregen en is het mogelijk om ambitieuze vormen van digitale transformatie door te drukken en zelfs bestaande transities te versnellen. Ze worden hierbij aangemoedigd door de manier waarop medewerkers zich hebben aangepast aan wat intussen als het “nieuwe normaal” bekend staat.

Security moet dynamisch bekeken worden – van Endpoints naar Edge naar Cloud

De cloud is volwassen aan het worden en aan de Edge groeien netwerken met talloze eindpunten. Dit wordt allemaal nog versneld door de explosie van het IoT. Daardoor wordt de definitie en implementatie van security een component van de netwerkarchitectuur. Het is dus niet langer een onderdeel dat vastgeschroefd is aan de IT-omgeving van de organisatie.

Met de opkomst van thuiswerken en de hybride werkomgeving roepen CSO’s en CIO’s op tot een geconnecteerde securityaanpak. Als we kijken naar de designprincipes voor netwerken uit het verleden, dan begonnen securityexperts eigenlijk met het opstellen van een policy. Daarna ontwikkelden ze in lijn met dat beleid een netwerktopologie. Topologie en policy waren daardoor nauw met elkaar verbonden. Die dynamiek is drastisch aan het veranderen. Netwerkoplossingen zijn zo geëvolueerd dat ze een aanzienlijke scheidingsgraad voorzien. En het beleid wordt geprogrammeerd waar en wanneer het nodig is, en ook alleen waar en wanneer het nodig is.

Oplossingen voor een Zero Trust-netwerkarchitectuur zullen een kernbestanddeel van effectieve security blijven. Traditionele IT-workloads zullen vanuit de Edge verhuizen naar de cloud- of SaaS-omgeving. De leegte die achterblijft, zal uiteindelijk ingevuld worden door OT/IoT-specifieke workloads aan de Edge. Met het uitrollen van 5G moet de netwerkarchitectuur bovendien het hoofd bieden aan Multi-access Edge Compute (MEC)-workloads – zowel privé als publiek. Dit vraagt om een meer dynamische benadering van het securitybeleid die verder moet gaan dan de gebruiksgerichte workflows die Zero Trust vandaag in de eerste plaats optimaliseert.

De tevredenheid van de eindgebruiker is koning

Belangrijke IT-metrics zijn ook aan het evolueren. De netwerkinfrastructuur draaiende houden is niet langer voldoende. Vandaag staat gebruikerstevredenheid centraal. Vanuit het standpunt van de CIO is dit verbonden met de productiviteit van werknemers die uiteindelijk de winstgevendheid van het bedrijf beïnvloedt.

Netwerk- en securityteams focussen zich nu op dynamische ervaringen die eindgebruikers willen en verwachten. In plaats van gewoon te vragen welke soort apparaten met het netwerk verbinden, moeten ze zich toespitsen op het behoud van flexibiliteit en weerbaarheid terwijl de risico’s tot een minimum beperkt blijven. Het doel van netwerkcontrole gaat hand in hand met bedrijfsveerkracht. Door de juiste securitymaatregelen toe te passen, kunnen CIO’s de steeds dynamischere IT-omgeving beter faciliteren.

Uiteindelijk willen CIO’s verder dan het netwerk zelf kunnen kijken en inzichten krijgen in de beschikbaarheids- en prestatietoepassingen die gebruikers en bedrijfsleiders belangrijk vinden. Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in hoe esoterische aspecten van het netwerk presteren, maar maken zich eerder zorgen over de vraag of een bepaalde gebruiker al dan niet een slechte Zoom-ervaring gehad heeft.

De automatisering van netwerkoperaties moet op koers blijven

De ontwikkeling van netwerkautomatisering is gekoppeld aan het begrijpen van de behoeften en ervaringen van eindgebruikers. Maar de vooruitgang in automatisering is niet in het hele netwerkparadigma hetzelfde. In het datacenter, een meer gecontroleerde omgeving in vergelijking met de WAN of LAN, is de adoptie een stap verder. Veranderingen in een datacenter zijn vooral gedreven door een natuurlijke, hiërarchische structuur. Met scripts voor automatisering zijn ze dus gemakkelijker te begrijpen en beheren.

De Edge (zowel LAN als WAN) is daarentegen een meer chaotische omgeving waarin veranderingen getriggerd worden door factoren die niet binnen de controle van IT vallen – met name gedragspatronen van mensen en apparaten die voortdurend veranderen. Er is echt nood aan AI- en Machine Learning-modellen die veranderingen aanvoelen van zodra ze zich voordoen en die reageren op alles wat aanhoudt, zelfs als het maar voor korte tijd is. De uitgerolde oplossingen die deze leercomponent van automatisering aan de Edge mogelijk maken, zullen in 2021 veel volwassener worden. Er zal ook aanzienlijke vooruitgang geboekt worden in de combinatie met API’s en andere automatiseringstools die zullen zorgen voor de efficiëntie en inzichten waar IT-leiders naar verlangen.

De pandemie heeft ook bij CIO’s en IT-leiders de interesse in netwerkautomatisering aan de Edge doen toenemen. Volgens een recente bevraging van 2.400 IT-beleidsvoerders uit de hele wereld is 35 procent van plan om meer te investeren in AI-gebaseerde netwerken. Ze zoeken immers meer wendbare, geautomatiseerde infrastructuren voor hybride werkomgevingen.

Van 2021 een succes maken

In 2020 zijn bedrijven en de economie gered door een reeks communicatietechnologieën die de voorbije 40 jaar ontwikkeld zijn, van security en cloudconnectiviteit tot beheerde en ondersteunde applicaties op het netwerk. Nu, in 2021, zullen de vier bovenstaande trends CIO’s en IT-leiders de tools bieden om zich beter uit te rusten voor het navigeren door de onvoorspelbaarheid van vandaag en morgen. Ze stellen IT-leiders over de hele hiërarchie in staat om IT strategisch te positioneren als de cruciale functie voor bedrijven om succesvol te evolueren, wat de toekomst ook mag brengen: van pandemieën tot versnelde verschuivingen in werkculturen en werkomgevingen.

Dit is een ingezonden bijdrage van David van den Berg, Country Manager Nederland bij Aruba. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.