5min

De IT-wereld is volop in beweging. IT-managers worden elke dag opnieuw uitgedaagd door permanente problemen, zoals de toenemende complexiteit van IT en cybercriminaliteit, en actuele problemen, zoals stijgende energiekosten en leveringsproblemen voor hardware. Het wordt dus steeds belangrijker dat monitoringtools niet alleen een overzicht bieden van de volledige IT-infrastructuur van bedrijven en organisaties, maar ook diens middelen optimaliseren.

De IT-wereld evolueert voortdurend. Vooral het datacenter staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling – het is immers de basis van alle processen in vrijwel elk bedrijf. Maar er vinden ook veranderingen plaats in de bedrijfsstructuur: werken vanop afstand zorgt ervoor dat bedrijven flexibeler moeten worden. Hoe kunnen bewakingsinstrumenten helpen bij deze verandering, en hoe beïnvloeden deze veranderingen de bewaking?

Vaste cloud

De cloud is in veel bedrijven al lang ingeburgerd als oplossing. Inmiddels is er bijna geen bedrijf meer zonder hybride infrastructuur. Zelfs voor de pandemie had de cloud al aan belang gewonnen in de IT-wereld, maar met de verschuiving naar het thuiswerken dat naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe standaard zal worden – is de cloud nog meer in de belangstelling komen te staan. IT-diensten en complete bedrijfsprocessen worden steeds vaker naar de cloud verplaatst. Ook bewakingsoplossingen moeten zich aan deze ontwikkeling aanpassen: cloudtoepassingen en -providers moeten geïntegreerd worden in de centrale monitoring, zonder dat daarbij de lokale IT verwaarloosd wordt. Alleen zo hebben IT-managers een overzicht van de beschikbaarheid en prestaties van de hele IT.

Tegenwoordig worden steeds meer bewakingsoplossingen als dienst aangeboden. Als een bedrijf besluit een cloudgebaseerde of gehoste bewakingsoplossing te gebruiken, bespaart het op regelmatig onderhoud en updates door eigen medewerkers. De provider houdt de tool altijd up-to-date, wat de dagelijkse werkzaamheden ontlast en zowel op geld als op middelen bespaart. Men moet er echter wel op toezien dat de cloudoplossing ook de IT ter plaatse volledig en betrouwbaar integreert, en dat de elementaire IT-bewaking niet verwaarloosd wordt.

Veiligheid eerst

Beveiliging is en blijft niet alleen een relevant onderwerp voor de IT-sector, maar voor de hele wereld. In feite worden de bedreigingen steeds ernstiger. Niet alleen criminelen bedreigen bedrijven, maar steeds vaker worden ook staten ervan verdacht met enorme middelen grote bedrijven en autoriteiten in andere landen aan te vallen. Nieuwe concepten en oplossingen beloven veiligheid, maar toenemende complexiteit, hoge kosten en ook de menselijke factor zullen ervoor zorgen dat systemen in de toekomst nooit 100 procent veilig kunnen zijn.

Toezicht is een belangrijk onderdeel van een alomvattend beveiligingsconcept. Ook al is monitoring niet per definitie een beveiligingsoplossing, toch leveren geschikte monitoringinstrumenten een waardevolle bijdrage aan het toezicht op specifieke beveiligingscomponenten, zoals virusscanners of firewalls. Daarnaast kunnen sommige bewakingsoplossingen ongebruikelijke activiteiten detecteren en zo een extra laag vormen in een alomvattend beveiligingsconcept. Bovendien controleren bewakingsinstrumenten de status van apparatuur en slaan ze alarm voordat er storingen optreden. Dit kan een productiestop voorkomen en onder bepaalde omstandigheden zelfs vijandige aanvallen detecteren.

Toezicht en digitalisering

Digitalisering wordt vaak niet beschouwd als een onderdeel van de IT-wereld. Maar de vereisten voor IT-verantwoordelijken zijn de laatste jaren gestaag toegenomen. Hoewel productiefaciliteiten, medische infrastructuren of bouwtechnologie vroeger los stonden van IT, zijn zij tegenwoordig door de digitalisering gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van IT-teams geworden. Methodes als OPC UA (Open Platform Communications United Architecture) of protocollen als MQTT (MQ Telemetry Transport) of Modbus, kunnen productie-installaties en OT-systemen bewaken, en gebouwtechnologie (bv. in het datacenter), DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) en HL7 (Health Level Seven) maken de bewaking van medische systemen en apparaten mogelijk. Bewakingsoplossingen die deze protocollen en methoden ondersteunen, verminderen de complexiteit, besparen kosten (één oplossing voor alles), en bieden een uitgebreid overzicht voor het management, naast specifieke overkoepelende borden voor afzonderlijke afdelingen.

Behoud van hulpbronnen

Globalisering en de klimaatverandering veroorzaken steeds meer nieuwe crisissen en vragen dan ook om een algemene aanpak. IT vereist middelen, en dat weerspiegelt zich niet alleen in de vorm van elektriciteit tijdens het gebruik van apparaten, maar ook in elk nieuw apparaat dat productie- en transportmiddelen vereist. Bovendien zijn er altijd knelpunten in de bevoorrading, als gevolg van de coronapandemie of andere storingen.

Monitoring ondersteunt de verantwoordelijken in het datacenter door de verbruikswaarden en milieuparameters in het oog te houden, zodat het energieverbruik geoptimaliseerd kan worden. Bovendien helpt bewaking ook bij het verlengen van de levensduur van IT-componenten, die doorgaans aanzienlijk wordt verkort door ongewenste omgevingsomstandigheden (zoals te hoge temperaturen of vochtigheid). Apparaten moeten regelmatiger vervangen worden en middelen worden vaak ook onnodig verspild. Monitoring bespaart dus niet alleen geld, maar helpt ook in de strijd tegen de klimaatverandering en mondiale crisissen.

Bij het vaak betreurde tekort aan geschoold IT-personeel staat een heel andere soort hulpbron op het spel. Ook hier kunnen geschikte controleoplossingen het probleem helpen verlichten. Monitoring zorgt voor transparantie en overzicht, en vermindert de complexiteit van grote IT-omgevingen voor de verantwoordelijken, als het op de juiste manier wordt gebruikt. Wanneer IT geïntegreerd wordt in andere kennisgebieden, bijvoorbeeld in een proces van digitalisering, kan een uitgebreide monitoringoplossing bijzonder nuttig zijn. Dat is in het bijzonder het geval als één enkel instrument volstaat om al deze verschillende vereisten te beheersen, en zo de complexiteit van de bewaking zelf te verminderen: zo vereenvoudigt één enkele oplossing voor IT, OT, medische infrastructuur en milieuparameters de bewaking, wat ook nog eens de kosten zal verlagen.

Trends in de gaten houden

De IT-wereld is voortdurend in beweging. De convergentie van IT en OT, steeds nieuwere technologieën, de toenemende complexiteit van datacenters, en de stijgende energieprijzen creëren voortdurend nieuwe uitdagingen voor IT-managers. Monitoring gaat nu verder dan alleen het bewaken van apparaten en IT-systemen. Met name digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol bij het gebruik van controle-instrumenten. Monitoringoplossingen kunnen ook bijdragen aan het behoud van hulpbronnen. Het is van cruciaal belang dat de gebruikte bewakingsoplossing aan alle eisen voldoet:

  • Monitoring van cloudomgevingen en on-site structuren
  • Integratie van gedigitaliseerde omgevingen (productie, ziekenhuis, datacenter…) dankzij de ondersteuning van passende methodes
  • Integratie van milieuparameters en verbruikswaarden (elektriciteit, water…)
  • Eenvoudige bruikbaarheid en realistische prijs-prestatieverhouding

Dit is een ingezonden bijdrage van Paessler. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.