min

Tags in dit artikel

,

Eigen error pagina’s maken

Het gebeurt toch zeker minimaal 1 keer per dag dat je weer die witte pagina voor je snuf krijgt die zegt “Kan de pagina niet vinden”. Dat is de standaard 404 error pagina, maar je kunt ook je eigen error pagina’s maken. Hierbij kun je mensen bijvoorbeeld automatisch terug sturen naar de index van je website als een pagina niet gevonden kan worden, of als ze geen toegang hebben.

Let op: Dit werkt alleen op Apache webservers!

De errors:
Er zijn verschillende error pagina’s te maken. De meest voorkomende zijn de 404 error van wanneer een pagina niet gevonden kan worden, en de 401 van wanneer je geen toegang tot een pagina hebt. Hieronder vind je een lijst met alle error pagina’s die er zijn en hun betekenis.
• 302 – Redirect
• 400 – Bad Request
• 401 – Authorization Required
• 402 – Payment Required
• 403 – Forbidden
• 404 – File Not Found
• 405 – Method Not Allowed
• 406 – Not Acceptable
• 407 – Proxy Authentication Required
• 408 – Request Time-out
• 409 – Conflict
• 410 – Gone
• 411 – Length Required
• 412 – Precondition Failed
• 413 – Request Entity Too Large
• 414 – Request-URI Too Large
• 415 – Unsupported Media Type
• 500 – Internal Server Error
• 501 – Method Not Implemented
• 502 – Bad Gateway
• 503 – Service Temporarily Unavailable
• 504 – Gateway Time-out
• 505 – HTTP Version Not Supported

.htaccess maken:
Het maken van een .htaccess bestand is heel makkelijk. Open notepad en maak een bestand genaamd htaccess.txt. Vul de volgende dingen in:

PHP Code

1
2
3
4
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 500 /500.html

Verder kun je natuurlijk nog meer error pagina’s maken voor de andere error’s die er zijn. Je hoeft alleen de nummers te veranderen.
Ook kun je in plaats van één html bestand voor elke error, één .php bestand maken voor alle errors. Doe dat als volgt:

PHP Code

1
2
3
4
 ErrorDocument 404 /error.php?page=404
ErrorDocument 401 /error.php?page=401
ErrorDocument 403 /error.php?page=403
ErrorDocument 500 /error.php?page=500

In error.php zet je dan:

PHP Code

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
if($_GET['page']=="404") {
echo "404 error";
}
if($_GET['page']=="401") {
echo "401 error";
}
?>

Upload daarna het bestand naar je webserver en hernoem htaccess.txt naar .htaccess.

Error pagina’s testen:
Als het goed is moeten je zelfgemaakte error pages nu werken. Je kunt dit testen door een foute URL in te typen. Dus bijv. www.jouwdomein.nl/blabla.html. Als het goed is dan verschijnt nu de door jezelf gemaakte foutpagina.

Andere servers:
Mocht jouw webserver niet apache draaien dan moet je maar een hier kijken. Daar wordt het uitgelegd voor vele andere servers.