Inleiding

LimeWire is een downloadprogramma dat werkt op basis van het zogenaamde Gnutella netwerk. Dit netwerk is op zijn beurt weer een peer-to-peer netwerk, kortweg P2P genoemd.

Het concept achter een P2P netwerk is dat gebruikers eenvoudig bestanden kunnen downloaden vanaf de computer van andere gebruikers in het P2P netwerk. Een dergelijk netwerk bestaat dus bij de gratie van de mensen die bestanden op hun computers delen.
En juist in dit delen zit een addertje onder het gras, lees daarom aandachtig de dikgedrukte tekst hieronder.

Het is in Nederland niet toegestaan om bestanden te delen wanneer je daar geen toestemming voor hebt van de rechthebbende. Het downloaden van een muziekbestand is toegestaan, mits het voor eigen gebruik is. Voor videobestanden en software geldt dat het in geen geval toegestaan is om dergelijke bestanden te downloaden.

Alhoewel in deze tutorial beschreven zal worden hoe je bestanden kunt delen, ben je zelf verantwoordelijk voor welke bestanden je deelt. TechZine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van het delen van illegale bestanden.


Alhoewel programma’s als LimeWire dus afhankelijk zijn van de mensen die bestanden delen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels, aangezien je zelf de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.

Voor op- en aanmerkingen op deze tutorial kun je contact opnemen met de auteur of moderator tutorials op TechZine.