Tijdens BoxWorks vorige week liet Box zien waar het zoal mee bezig is en wat eraan zit te komen. Zonder twijfel de meest in het oog springende aankondiging was dat men machine learning gaat gebruiken voor analyse van audio, video, foto’s en tekst. Deze nieuwe dienst zal door het leven gaan als Box Skills. Dit was echter niet het enige nieuws van het evenement. Ook voor ontwikkelaars had Box het nodige te melden. Die aankondigingen zetten we hieronder even op een rijtje.

Box heeft er baat bij als haar platform en diensten aan zoveel mogelijk andere platforms en diensten gekoppeld kunnen worden. Vandaar ook dat de API’s en de SDK’s van het bedrijf al sinds 2008 beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Box wil volgens Jeetu Patel, Chief Product Officer van het bedrijf, het ontwikkelen van applicaties slimmer maken. Dit doet het door continu nieuwe tools en infrastructuur te bouwen.

Analytics

Als ontwikkelaar is het nadat je een toepassing hebt gebouwd ook zeker interessant om te kijken hoe je app gebruikt wordt en wie hem gebruikt. Hiervoor heeft Box Developer Analytics uitgebracht. Je kunt dit in grote lijnen vergelijken met Analytics van Google, maar dan toegespitst op applicaties waarin API’s van Box verwerkt zitten. Op deze manier moet het eenvoudiger worden om een toepassing te optimaliseren.

Een andere aankondiging tijdens BoxWorks is Box CLI. Met behulp van deze command line interface moet het mogelijk worden om met de Box API’s aan de slag te gaan zonder dat je hiervoor code moet schrijven. Je maakt hierbij gebruik van een door Box gedefinieerde set standaard commando’s. Voor meer informatie kun je terecht op het blog van Box.

Training en Elements

De laatste twee zaken voor ontwikkelaars die we er hier uitlichten zijn het Box Developer Training Center en een uitbreiding van Box Elements. Wat de eerste aankondiging inhoudt is niet lastig te raden. Het Developer Traning Center geeft online trainingen voor alle niveau’s.

Box Elements is geen nieuwe aankondiging. Daar werd het doek afgelopen zomer al afgehaald. Volgens Box is Elements een volledig nieuwe manier om apps te bouwen. Elements bestaat uit een set modulaire componenten die je in om het even welke applicatie kunt integreren. Vervolgens kun je ze optimaliseren voor de applicatie waarin ze worden opgenomen. Tot nu toe waren alleen UI Elements beschikbaar die puur waren gericht op hoe een applicatie omgaat met content die op het Box-platform is opgeslagen of moet worden opgeslagen. Er zijn vier UI Elements: Content Uploader, Content Explorer, Content Preview en Content Picker.

Vanaf nu is er een nieuw soort Element beschikbaar, te weten Open With. Dit is feitelijk een koppeling tussen Elements en third-party apps. Je kunt hiermee content die in Box is opgeslagen, editen en aanpassen vanuit een app met behulp van de services van weer een andere partij. Er zijn inmiddels al samenwerkingen met Adobe  Sign en Google G Suite.

Tot slot meldde Patel tijdens zijn keynote ook nog dat vanaf nu de sourcecode van Elements beschikbaar is op Github en npm. Je kunt er dus ook zelf mee aan de slag.