Om de vele servers in een datacenter gekoeld te houden, is veel energie nodig. Vooral voor grote faciliteiten van bedrijven als Google, wordt veel stroom gebruikt. Vandaag blijkt dat Google kunstmatige intelligentie wil gebruiken om de energierekening terug te dringen.

De gedachte bij Google is dat het door middel van een gespecialiseerde AI de koelapparatuur in zijn datacenters automatisch kan laten beheren. Volgens het bedrijf heeft de mogelijkheid van het systeem om de koelingen te automatiseren al geleid tot een drastische verbetering op het vlak van energie-efficiëntie.

Veiligheid voorop

Het project van Google maakt gebruik van een techniek die DeepMind AI ontwikkeld heeft en waar in 2016 al over gepubliceerd werd. Dat ontwikkelde een systeem dat operationele data over koelapparatuur kon verzamelen en technici van advies voorzag over het optimaliseren van het stroomgebruik. De nieuwe AI van Google kan het werk van de technici geheel overnemen, maar werkt om veiligheidsredenen nog onder supervisie van menselijke medewerkers.

Het systeem werkt door elke vijf minuten een snapshot van de koelapparatuur in een datacenter te maken. Daarna wordt op basis van duizenden verschillende meetgegevens, variërend van de temperatuur van de faciliteit tot details als de snelheid waarop warmtepompen werken, een beslissing genomen ten aanzien van de optimalisering van het stroomgebruik.

Flinke besparingen

Er zijn maar liefst acht mechanismen in plaats gezet om ervoor te zorgen dat de kunstmatige intelligentie ook werkt zoals bedoeld. Mocht er iets mis gaan, of het systeem niet voldoen aan een van die voorwaarden, dan valt het terug op eerder opgestelde automatiseringsregels. Dat zijn dan ook de regels die zonder AI toegepast worden om ervoor te zorgen dat de koelsystemen gewoon goed werken.

De AI zou momenteel al zo’n dertig procent energie besparen. Dat is iets minder dan gedacht werd; toen het systeem door DeepMind bedacht werd, dacht men aan stroombesparingen van veertig procent. Google stelt dat de software echter bewust wat teruggehouden wordt, om een betere balans te vinden tussen stroomefficiëntie en betrouwbaarheid.

Google denkt dat de komende tijd, naarmate de AI meer informatie verzamelt, de stroombesparingen op zullen lopen. “We denken dat datacenters slechts het begin vormen. Op de lange termijn, kunnen we dit denken we toepassen in andere industriële settings, en dat klimaatverandering zo op nog grotere schaal aangepakt kan worden.”