1 min

Tags in dit artikel

,

Automation Anywhere heeft een nieuwe Discovery Bot-tool aangekondigd voor verbeterde Robotic Process Automation (RPA). De tool moet het herkennen van processen die met RPA geautomatiseerd kunnen worden makkelijker maken.

Het platform van Automation Anywhere maakt gebruik van machine learning om repetitieve taken die normaal gesproken door mensen worden uitgevoerd over te nemen. De software observeert hoe medewerkers een bepaalde actie uitvoeren, denk aan het invullen van een formulier in een back-office boekhoudsysteem, en leert vervolgens die workflow automatisch te repliceren. Dit is in feite de kern van RPA.

Vinden van processen

De nieuwe Automation Anywhere Discovery Bot bouwt op dit RPA-principe voort door eveneens acties van medewerkers vast te leggen en te analyseren om de meest voorkomende en repetitieve processtappen te identificeren. De tool houdt daarbij echter rekening met het navigeren tussen de verschillende bedrijfsapplicaties die werknemers gebruiken. Vervolgens wordt prioriteit gegeven aan de beste automatiseringsmogelijkheden, waarna er nieuwe RPA-bots worden gemaakt om die taken te automatiseren.

Volgens Automation Anywhere blijkt uit onderzoek dat 80 procent van de handmatige, repetitieve front- en backofficetaken die geautomatiseerd zouden kunnen worden, nog niet ontdekt zijn. Daarbij komt nog dat de bestaande methoden om nieuwe bedrijfsprocessen te ontdekken nog te langzaam zijn en dat het potentiële rendement op de investering voor deze mogelijkheden onzeker is voor organisaties. Met de Discovery Bot moet zo’n investering minder risicovol worden.

De nieuwe Discovery Bot is nu beschikbaar voor klanten met early access. Algemene beschikbaarheid zal later in het jaar worden uitgerold.