2min

Minder dan een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven gebruikt energiebeheersoftware om de hoge energiekosten tegen te gaan. Dit stelt een onderzoek van de zakelijke software-adviesspecialist Capterra. Toch kan deze software helpen de huidige hoge energiekosten beter in de hand te houden.

Uit het onderzoek van de software-adviesspecialist komt naar voren dat veel Nederlandse mkb-bedrijven op dit moment last hebben van de hoge energiekosten. Vier van de vijf van de in totaal 260 respondenten geeft aan dat de energiekosten op dit moment van impact zijn op hun bedrijfsvoering. In 52 procent gaat het daarbij om een minimale impact, maar 29 procent geeft aan dat de impact groot is. Eén op de vijf respondenten schat op dit moment in dat het tussen de 50 en 200 procent meer aan energiekosten kwijt is.

Ongeveer 16 procent van deze bedrijven geeft aan dat de stijging van de energiekosten het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengt. Ongeveer 45 procent geeft aan dat zij de kosten nog maar net kunnen voldoen, maar dat een verdere stijging van de kosten het voortbestaan in gevaar gaat brengen.

Gebruik van energiebeheersoftware

Bedrijven kunnen een beter overzicht krijgen van hun energiekosten met behulp van energiebeheersoftware. Volgens Capterra is echter nog niet ieder Nederlands mkb-bedrijf van deze specifieke software op de hoogte. Van de mkb-bedrijven zou 77 procent nog geen enkele vorm van software gebruiken voor het besparen op energie.

Desgevraagd is 43 procent van de respondenten uit het onderzoek nog niet bekend met de term energiebeheersoftware. Of ze zijn misschien wel bekend met de naam, maar niet met de gedachte achter deze specifieke software. Slechts 17 procent van de ondervraagde Nederlandse mkb-bedrijven kende zowel de naam als het concept van energiebeheersoftware.

Bijna een kwart van de ondervraagde Nederlandse mkb-bedrijven, 23 procent, gebruikt wel energiebeheer software. In 10 procent van de gevallen doen zij dit al langere tijd, in 13 procent sinds het begin van de huidige energiecrisis.

Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste redenen om wel energiebeheersoftware te gebruiken onder meer energiebesparen, uit overwegingen van duurzaamheid, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot.

Meer vraag dan afwijzen

Gelukkig is wel bijna de helft van de bedrijven die nog geen energiebeheersoftware gebruiken, wel in deze software geïnteresseerd. Vaak gebruikt deze groep de software nog niet omdat zij deze tot nu toe nog niet belangrijk vonden. Ook gaf een grote groep respondenten aan dat zij nog niet wisten hoe bruikbaar deze software kan zijn.

Toch geeft ook 30 procent van de respondenten aan dat hun bedrijf geen energiebeheersoftware gebruikt en dat ook niet gaat doen. Bijna de helft van deze specifieke groep Nederlandse mkb-bedrijven geeft daarbij aan dat zij vinden dat het gebruik van deze software voor hen niet nodig is.

Tip: Organisaties die slim omgaan met data verminderen de CO2-uitstoot