Sumo Logic heeft Reliability Management toegevoegd aan het Logic Observability-platform. De functionaliteit moet de betrouwbaarheid van het platform voor het beheer van applicatieprestaties verbeteren.

Sumo Reliability Management kijkt vooral hoe eindgebruikers de prestaties en betrouwbaarheid van de inzichten ervaren. Dit in plaats van het monitoren van de infrastructuur. De betrouwbaarheid van applicatieprestaties wordt dus niet gemeten vanuit de context van CPU’s of middelware, maar vanuit het perspectief van de eindgebruikers.

De meetoptie verschilt van bestaande observabilityplatfoms die zich richten op het analyseren van interacties tussen diensten, netwerken, databases en andere applicatie-elementen. Op basis van deze technische analyses identificeren zij de bron van vertragingen en uitval.

SLO’s

De regels waarmee Sumo Reliability Management de betrouwbaarheid meet, worden ‘Sumo Logic Observability (SLO) metrics’ genoemd. De SLO’s worden door de business gedefinieerd, zodat beslissingen alleen op zakelijke meetgegevens kunnen worden genomen.

Sumo Reliability Management is de eerste commerciële versie van een bestaand open-source tool van Sumo Logic. De open-source tool is ontwikkeld voor het genereren van SLO dashboards en service-level indicators op basis van OpenSLO-configuraties. OpenSLO is een project voor het definiëren van open specificaties voor SLO’s.

Functionaliteit

De dienst gebruikt AI voor het herkennen van patronen, het structureren van verbindingen en het checken van de hele infrastructuur-stack vanuit een gebruikersperspectief. Zo worden gebruikerssessies gemonitord voor afwijkend gedrag als vertragingen en vergissingen en zoekt daarvoor welke diensten of applicaties verantwoordelijk zijn.

Hiermee krijgen operations teams goed inzicht in de real-time betrouwbaarheids- en prestatiemeetgegevens van de infrastructuur, om op data gebaseerde beslissingen te nemen. Ook kunnen zij onder meer alerts voor SLO’s en budgetconsumptie door fouten geven.

Verder stelt de tool betrouwbaarheidsteams in staat om concepten als SLI’s, SLO’s en SLA’s te omarmen. Ook kunnen zij hiermee budgetten voor het oplossen van fouten opstellen en deze toe te passen op betrouwbaarheidsbeheer.