2min

Tags in dit artikel

, , ,

Bugs in de onderlinge interactie tussen ChatGPT en DALL-E 3 laten zien dat zij in menselijke taal met elkaar communiceren.

Dat schrijft Ars Technica. Bugs in met ChatGPT en DALL-E 3 gegenereerde afbeeldingen laten zien dat beide AI-modellen op een bijzondere, zelfs menselijke manier, met elkaar communiceren in het generatieproces.

Aangetroffen bugs in de afbeeldingresultaten laten onder meer de prompts en antwoorden zien die beide AI-modellen elkaar onderling stellen. De communicatie vindt daarbij plaats in gewone taal.

Het ging hierbij om instructies die beide systemen elkaar gaven over hoe te handelen wanneer de servers van OpenAI voor het verwerken van de prompts van eindgebruikers hun maximale capaciteit hadden bereikt.

Een screenshot van een Galaxy S7 met een afbeelding van een zwart gat.

Communicatie in ‘normaal’ Engels

Opvallend daarbij was bijvoorbeeld het gebruik van hoofdletters om duidelijk te maken waarover het gaat. In normaal virtueel tekstgebruik staan hoofdletters voor iets op luide toon te zeggen. Hiermee krijgen de AI-modellen dan ook echte menselijke trekken, schrijft Ars Technica.

Volgens de techwebsite communiceerden de API’s van beide AI-modellen in het verleden vooral met gespecialiseerde dataformaten die voor mensen niet leesbaar waren. Tegenwoordig, zo blijkt uit de ontdekte bugs, kan deze onderlinge interactie dus duidelijk in normaal Engels plaatsvinden. Deze functionaliteit is eerder door OpenAI toegepast met ChatGPT-plugins.

Afhankelijkheid van prompt engineering

Volgens experts is het daarom fascinerend in welke mate de AI-gigant voor de ontwikkeling van zijn generatieve modellen nog afhankelijk van prompt engineering is. Daarnaast verbazen zij zich over de hoeveelheid beleefd taalgebruik die in deze normaal verborgen communicatie is gestopt.

Dit zou komen door de training van bijvoorbeeld GPT-4 op miljoenen documenten waarin ook veel beleefd taalgebruik voorkomt.

Tip: ChatGPT-maker OpenAI 82 miljard euro waard, wil aandelen verkopen