2min

OpenAI heeft onlangs een nieuwe versie van zijn beeldgenerator DALL-E gepresenteerd: DALL-E 3. Deze laatste iteratie van zijn AI-gebaseerde tekst-to-image-model en -tool is nu geïntegreerd met ChatGPT voor het creëren van de prompts die resultaat leveren.

Het maken van de juiste prompts voor een AI-gebaseerd tool voor het genereren van afbeeldingen is vaak een ingewikkelde klus. Met de komst van DALL-E 3 van OpenAI wordt dit een stuk makkelijker omdat de integratie van ChatGPT ervoor zorgt dat de prompts beter kunnen worden ingevuld en zo tot betere beeldresultaten leiden.

De functionaliteit is toegankelijk voor gebruikers met een betalende licensie, onder ChatGPT Plus of ChatGPT Enterprise. Gebruikers kunnen de chatbot vragen om op basis van steekwoorden automatisch prompts te genereren die het DALL-E 3-model weer omzet in beelden die direct in de chattool worden getoond. Ook kunnen gebruikers ChatGPT vragen deze specifieke beelden met enkele woorden aan te passen.

Betere kwaliteit beelden

Naast integratie met ChatGPT heeft DALL-E 3 enkele verbeteringen gekregen ten opzichte van het eerdere DALL-E 2-model. Het model genereert nu beelden van hogere kwaliteit die beter weergeven wat de prompts vragen. Vooral als het gaat om langere prompts, was dit voor de eerdere versies van de beeldgenerator een probleem.

Meer veiligheid rondom vooroordelen en auteursrechten

DALL-E 3 zorgt er ook voor dat de onderliggende algoritmes zo min mogelijk bevooroordeeld zijn om de veiligheid van de tool te verstevigen. Ook zorgt de tool ervoor dat verzoeken voor afbeeldingen in de stijl van levende kunstenaars of voor afbeeldingen van publieke figuren niet meer mogelijk zijn.

Verder kunnen kunstenaars via een opt-out aangeven dat delen of alles van hun werk niet meer door het AI-model wordt gebruikt voor het trainen van (toekomstige) OpenAI tekst-to-image-modellen

DALL-E 3 is nu uitgerold naar abonnees van ChatGPT Plus en ChatGPT Enterprise. Hierna volgt de uitrol naar onderzoeksinstituten en de API-klanten. Of DALL-E 3 in een later stadium voor gratis gebruik beschikbaar komt, is onbekend.

Dit bericht is op 20 oktober van een update voorzien, nu de DALL-E 3-dienst beschikbaar is.

Lees ook: ChatGPT Enterprise van OpenAI verdubbelt snelheid en neemt privacyzorgen weg