1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De AI Act heeft de goedkeuring gekregen van de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Duitsland, Frankrijk en Italië hebben zich zo dan toch neer kunnen leggen bij de inhoud van de AI Act. De wet zit nu in de laatste lijn naar de uiteindelijke finalisering en implementering.

Frankrijk, Duitsland en Italië gooiden het eerder op een onderling akkoord om de inhoud van de AI Act af te zwakken. De landen wilden onder meer geen sancties aan de wetgeving verbinden. Daarnaast moest de focus weg van foundation models en gaan naar AI-tools.

Tonen zich bereidwillend

De uiteindelijke inhoud van de AI Act staat ver van die visie af. Zo moeten algemene modellen technische documentatie aan de EU verschaffen, worden zij onderworpen aan extra risico-evaluatie’s en moeten zij voldoen aan de bestaande wetgeving rondom auteursrechten. Sancties zijn er ook, in de vorm van geldboetes. Deze boetes kunnen oplopen tot 35 miljoen euro.

Lees ook: AI Act: OpenAI en Google mogen geen auteursrechten schenden

Deze inhoud heeft afgelopen weekend een unanieme goedkeuring gekregen van de EU-lidstaten. De tekst zal nu voorgelegd worden aan het Europees Parlement. Na die goedkeuring zal het niet lang meer duren voordat de AI Act in werking treedt. De EU kiest hier echter wel voor een wenningsperiode, waardoor een lijst van verboden AI-tools pas een half jaar later zal introduceren.