Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Orbital ATK zal zaterdag de NanoRacks CubeSat satellieten naar het International Space Station (ISS) brengen. De twee lasersatellieten kunnen 200 Mbps connectie in de ruimte realiseren. Uiteindelijk kan de technologie leiden tot verandering bij de manier waarop netwerken verbonden zijn met satellieten.

Het project wordt ook wel Optical Communications and Sensor Demonstration (OCSD) genoemd en begon in 2015. Er vallen drie 1.5-unit (1.5U) CubeSats gelanceerd door middel van twee verschillende missies onder het project. De tweede vindt dus zaterdag plaats en kent een op het ruimtevaartuig gemonteerde laser en één op het station op de grond. De satellieten kunnen dus onderling communiceren, maar ook met het basisstation.

Praktijk

De twee CubeSats dragen water met zich mee om stoom te creëren voor het voort bewegen. Om te bepalen waar ze heen moeten gaan, wordt er gebruikgemaakt van camera’s, bakens en laserafstandmeters. Ook is er ondersteuning van star trackers die beschikken over een nauwkeurigheid van 0,05 graden. De missie zelf test een downlink met het grondstation tegens snelheid van 5 Mbps tot 200 Mbps. Als er hogere snelheden gehaald worden zal dat resulteren in een toenamefactor van 100 ten opzichte van huidige high-end CubeSat communicatiesystemen.

NASA denkt dat de missie kan leiden tot het gebruik van kleine satellieten op nieuwe manieren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan hyperspectral Earth imaging waarmee data te produceren is die verder gaat dan de mogelijkheden van radiofrequentie downlinksystemen. Bovendien wordt er een  beeld geschetst waarbij de CubeSats gebruikt worden als “data relay nodes in low-Earth orbit”. Er is dan het potentieel om lage latentie en hoge communicaties voor andere satellieten te leveren.

Toepassing

In de praktijk zal de vorm van communicatie ook voor verbetering kunnen zorgen bij consumenten. Daarbij valt te denken aan beter gebruik van GPS. Anderzijds zullen ook anderen kunnen profiteren van betere data, zoals meteorologen en militairen. Uiteindelijk hebben we dus allemaal baat bij dit project van NASA.