1 min

Tags in dit artikel

, ,

Staatssecretaris Van Leeuwen trekt twee miljoen euro uit voor de tijdelijke Stimuleringsregeling Digitale Pioniers. Stichting Kennisland zal de regeling uit gaan voeren. De regeling, die per 1 november van kracht wordt, is ontwikkeld voor kleinschalige internetinitiatieven die het bestaande informatieaanbod kunnen verrijken. De regeling is erop gericht de kwaliteit van publieke informatie en meningsvorming op internet te bevorderen. Kleinschalige maatschappelijke organisaties die zich richten op een speciaal thema, interessegebied of doelgroep profiteren van de regeling. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een publiek debat of informatie-uitwisseling via het internet. De maximale bijdrage voor een project is 25.000 euro.

Voor de stimuleringsregeling organiseert Stichting Nederland Kennisland meerdere aanvraag-ronden per jaar. Voor elke ronde wordt een thema gekozen dat op dat moment in de maatschappelijke belangstelling staat. De eerste ronde start op 1 november. Deze ronde heeft het thema "Samen Leven".