1 min

Tags in dit artikel

, ,

JA! (Jong Agalev), de jongerenafdeling van de Belgische groenen, wil dat alle informatie toegankelijk is voor iedereen. Iedereen moet informatie, ook digitale informatie, kunnen lezen. Daarom plet JA! voor het gebruik van open standaarden. Dit wil zeggen dat je een formaat gebruikt dat publiek bekend is en dat door meerdere programma’s kan gelezen worden. Een tekst sla je dan op in .rtf of in .html, en die tekst kan dan in vele programma’s gelezen en bewerkt worden. JA! wil dat een dergelijke democratische visie op software ingang vindt in de scholen. Want scholen werken aan gelijke kansen voor iedereen. En gelijke kansen wil zeggen dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot dezelfde informatie. Daarom moeten scholen voor hun digitale informatie gebruik maken van open standaarden.

JA! vraagt dat scholen hun computers niet langer uitrusten met Windows, een gesloten besturingssysteem. De jongeren van Agalev willen Linux op school, een vrij en open besturingssysteem. Linux biedt volgens JA! een maximale garantie op toegankelijkheid van informatie. Het is quasi gratis, veilig en betrouwbaar. Zo zijn de scholen in een moeite van hun dure Microsoft facturen af. JA! heeft een e-card gemaakt die je kan rondsturen naar je schooldirectie, de minister van onderwijs en je gemeentebestuur. Je vindt hem hier.