1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het is nog te vroeg om volgend jaar ook via internet of de telefoon te stemmen. ‘Hackers’ zouden onvoorziene problemen kunnen veroorzaken. Nederland zou er beter aan doen eerst op kleine schaal te experimenteren, zo heeft het Platform voor de Informatiesamenleving (EPN) dinsdag laten weten. De Tweede Kamer bespreekt donderdag de Experimentenwet Kiezen op Afstand over verkiezingen via internet of telefoon. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld in 2004 alle kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland elektronisch te laten stemmmen voor het Europees Parlement.

Het EPN denkt dat hackers zullen proberen het elektronisch stemmen te saboteren, juist wegens de wereldwijde publiciteit. Daarom is het beter eerst lokaal te experimenteren om ervaring op te doen met procedures, organisatie en techniek.

Ook pleit het EPN voor zogenoemde ‘open source software’. Daarmee kan iedere gebruiker zien hoe het kiesprogramma werkt en wat er met zijn stem gebeurt. Verder kunnen organisaties als burgerbewegingen en politieke partijen met deze techniek controleren of de verkiezingen wel eerlijk verlopen. Het EPN is een stichting waarin bedrijfsleven, overheid en burger zijn vertegenwoordigd. Zij onderzoekt toepassingen van ICT in de samenleving. EPN, medeoprichter van het Platform Elektronisch Stemmen (PELS), pleit al sinds 1999 voor het invoeren van stemmen via internet of telefoon.