1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Zowel ICT-studenten als ervaren ICT’ers houden het voor gezien in de ICT-branche. De helft van de ervaren ICT’ers overweegt om de branche de rug toe te keren. Van de ICT-studenten denkt bijna de helft (48%) erover om de opgedane kennis tijdens de studie niet ten gelde te maken. Uit onderzoek van Blauw Research blijkt dat het beeld dat ICT-studenten en ICT-professionals hebben van de ICT-branche het afgelopen jaar duidelijk is verslechterd. Het rapportcijfer dat de ICT’ers de branche toekennen is gedaald van een 6,8 in 2002 tot een 6,25 in 2003.

De helft van beide groepen vindt de huidige economische ontwikkelingen schadelijk voor het imago van de ICT-branche en verwacht dat het arbeidsklimaat nog zal verslechteren. Ondanks dit weinig hoopgevende beeld oriënteren de ervaren ICT’ers zich meer dan voorheen op de arbeidsmarkt. De vrees voor het verlies van werkgelegenheid lijkt ertoe te leiden dat ze andere werkgevers uit de branche met aandacht volgen.