Datacenter BIT roept met het Internet Schoon Manifest IT-professionals op om zich in te zetten voor een veilig, vrij en open internet met behoud van privacy. Het manifest richt zich op drie pijlers: privacy, security en duurzaamheid. Wat BIT betreft is dat cruciaal om Nederland optimaal te laten profiteren van de voordelen die IT biedt.

Het Internet Schoon Manifest bevat gedragsregels voor een beter internet. Het internet en de IT-sector leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar de markt groeit en dat moet goed gaan. Om dat in goede banen te leiden, heeft het datacenter BIT een manifest opgesteld dat als basis zou kunnen dienen voor een goede groei van het internet.

Effectieve maatregelen

Internet en IT leveren een forse bijdrage aan de vooruitgang van de Nederlandse economie. De IT-markt groeit en daarmee groeit ook de afhankelijkheid hiervan. Inherent hieraan neemt de impact van cybercrime toe. Daarnaast legt het grootgebruik van IT-faciliteiten een aanzienlijke druk op het milieu. De toenemende risico’s vereisen een verhoogd bewustzijn en effectieve maatregelen.

De focus van het manifest ligt op IT- en internetgebruik door bedrijven. Wanneer het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid neemt voor een schoner internet, kan zij het verschil maken. Volgens Alex Bik, de CTO van BIT, moet iedere IT-er een veilig en schoon internet voor ogen hebben. Dat is wat hem betreft in de praktijk niet altijd het geval. Organisaties zijn namelijk druk bezig met innoveren en ontwikkelen, verzamelen veel data, zonder goed na te denken waar ze die voor nodig hebben.

“De focus ligt meestal te veel op functionaliteit en te weinig en te laat op veiligheid, privacy en duurzaamheid”, aldus Bik. Dat zorgt voor risico’s. Enerzijds voor de organisaties, maar anderzijds ook voor de mensen die hun producten gebruiken. “Met dit manifest roepen we IT-professionals op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het zijn simpele regels, die echt een verschil kunnen maken. Zo kan Nederland digitaal vooruit.”