min

Tags in dit artikel

, , , ,

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de kennis over het gebruik van pc’s van jongeren in tegenstelling tot dat van de ouders.

Doordat jongeren opgegroeid zijn met het gebruik van de computer wordt vaak aangenomen dat zij beter met de computer om kunnen gaan dan hun ouders. Toch blijkt uit het onderzoek dat vaders moeilijke taken met de computer beter uit kunnen voeren dan hun zonen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leerlingen uit het voorgezet onderwijs. Deze leerlingen en hun ouders werden ondervraagd over hun omgang met computers thuis. Van kinderen wordt vaker ingeschat dat hun computervaardigheden hoger liggen dan dat van de ouders zelf. Vaak overschatten ze deze kennis zelfs en is het dus een stuk minder. Moeders geven wel toe dat zij het minst handig zijn met de pc’s in huis.

Naast een vergelijk tussen de vaardigheden van de jongeren en de ouders werd er echter ook naar een aantal andere dingen gekeken. Zo werd er ook gekeken hoeveel kinderen de computer wekelijks voor huiswerk gebruiken, dit bleek zes op de tien tieners te zijn terwijl tachtig procent van de ouders dacht dat hun kind dit deed. Ook bleek uit het onderzoek dat vier procent van de ouders denkt dat hun kinderen wel eens iemand pest via MSN, terwijl het aantal jongeren dat toegaf een stuk hoger lag. Dit was namelijk twaalf procent.

Uit het onderzoek bleek dus dat ouders een te goed beeld hebben van hun kinderen en niet exact weten wat zij allemaal op het internet uitvoeren.