Microsofts nieuwe besturingssysteem Windows 8 is standaard uitgerust met ouderlijk toezicht. Op deze manier wil het computer- en softwarebedrijf een veilige computeromgeving creëren voor kinderen en de dialoog met de ouders over online veiligheid stimuleren.

Dat schrijft Microsoft in een blogbijdrage over Windows 8. Microsoft stelt dat meekijken over de schouder vandaag de dag steeds belangrijker is, vanwege de gevaren op het internet, maar tegelijkertijd is dit proces ook steeds complexer: een huishouden heeft veelal diverse desktops, of kinderen werken op een laptop of tablet. Daar heeft Microsoft een oplossing voor bedacht.

Het enige dat ouders hoeven te doen is een aparte account aan te maken voor iedere gebruiker en het hokje aan te vinken dat ze deze gebruiker willen toevoegen aan Family Safety. Hierdoor ontvangen zij wekelijks een rapportage dat inzicht geeft in de computeractiviteiten van hun kinderen.

Microsoft zegt dat ouderlijk toezicht in het verleden de nadruk legde op het filteren van websites en het belemmeren of blokkeren van bepaalde software-applicaties. "Dit zorgde voor een complexe situatie waarbij constant toestemming gegeven moest worden voor bepaalde onderdelen", aldus Microsoft. Dat is volgens het bedrijf de voornaamste reden waarom ouders afzagen om gebruik te maken van dergelijke software.

In de wekelijkse rapportage is onder meer opgenomen welke websites een kind heeft bezocht en hoeveel verschillende pagina’s hij of zij daar heeft geopend. Ook krijgen ouders inzicht in wanneer en hoe lang hun kinderen gebruik hebben gemaakt van de computer en welke zoekopdrachten zij recentelijk hebben uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen ouders besluiten om bepaalde websites te blokkeren. Deze restrictie kunnen zij per gebruiker instellen, maar ook aan alle gebruikers opleggen. Alle wijzigingen die ouders aanbrengen in de Family Safety worden opgeslagen in de cloud en worden altijd en overal uitgevoerd.

De meeste beveiligingspakketten zijn vandaag de dag standaard uitgerust met ouderlijk toezicht. De meeste daarvan bieden zeer geavanceerde opties. Het is dus nog maar de vraag of Microsoft consumenten weet te overtuigen om gebruik te maken van Family Safety. Het bedrijf onderschrijft de gevaren van het internet en neemt in ieder geval haar verantwoordelijkheid door deze optie standaard toe te voegen aan haar besturingssysteem.