AppleInsider meldt vandaag dat de woensdag vrijgegeven 10.5.3 update voor Mac OS X Leopard enkele vervelende problemen met zich mee brengt. Het eerste omvat corrupte bestanden van Adobe’s Creative Suite 3 en ook hebben enkele MacBook en MacBook Pro-gebruikers te kampen met een vervelend en hardnekkig grafisch probleem.

Sinds 10.5.3 uit is melden enkele gebruikers van InDesign, Photoshop en andere programma’s uit de Creative Suite 3 problemen met het openen van bestanden van deze programma’s die op een server staan opgeslagen. Wanneer gebruikers een bestand proberen op te slaan raakt het bestand op de server corrupt en kan niet meer geopend worden.

Wanneer gebruikers het bestand echter eerst naar hun werkstation kopiëren, vervolgens een wijziging aanbrengen en opnieuw opslaan treedt het probleem niet op. Het gaat in dit geval dus specifiek om het rechtstreeks opslaan van bestanden van CS3 op een server.

Naar verluidt zorgt een aangepaste header ervoor dat het bestand incorrect wordt herkend. Aan de andere kant melden gebruikers ook dat wanneer er voor "Opslaan als" gekozen wordt het probleem niet optreedt.

Hoewel zowel Apple als Adobe niet op de meldingen gereageerd hebben, wordt uit een bericht op het Adobe-forum al wel duidelijk dat dit niet zozeer aan 10.5.3 te wijten is. Volgens de gebruiker ondersteunt Adobe simpelweg het rechtstreeks opslaan op een server niet en blijft de enige remedie het lokaal bewerken, opslaan en uploaden van het bestand.

Een probleem van heel andere aard echter doet zich voor bij meerdere MacBook en MacBook Pro-gebruikers. Deze geven aan na hun Leopard-besturingssysteem naar 10.5.3 te hebben opgewaardeerd verschillende grafische problemen te ondervinden. De problemen in kwestie echter deze zich ook al voor ten tijde van de tweede Leopard-update. De 10.5.3-update zou de problemen dan ook hebben moeten oplossen, maar uit de verschillende meldingen blijkt dat slechts het tegendeel waar is.

Het gaat in dit geval om problemen met het ‘redrawen’ van de GUI’s van de applicaties. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen bij movieplayers en Apple’s iTunes. De bug zorgt voor vervormingen in de GUI die in het ergste geval het complete venster overlappen waardoor deze onwerkbaar wordt. Hoewel sommige gebruikers aangeven dat het teruggaan naar een vorige versie in combinatie met het niet installeren van de Leopard Graphics Update soelaas biedt, is de effectiviteit van deze oplossing nog volkomen onduidelijk.

Hoe dan ook lijkt Apple de problemen nog niet echt serieus te nemen. Volgens forum-gebruikers is er bij Apple nog geen sprake van een hoge impact bij deze problemen en wordt bij melding eerst verwezen naar verschillende troubleshoot-methoden omdat het volgens de medewerkers van Apple ook aan de hardware kan liggen.

Opmerkelijker is echter dat volgens een Apple-ontwikkelaar Apple wel degelijk op de hoogte is. Hij geeft aan enkele dagen voor de vrijgave van 10.5.3 het team nog op de hoogte te hebben gesteld dat de grafische problemen geenszins opgelost waren. Hier heeft Apple geen gehoor aan gegeven want de update is afgelopen woensdag toch de deur uitgedaan.