2min

UiPath is bezig met het ontwikkelen van een conversationele AI-assistent voor het volledig automatiseren van workflows. Hiervoor werkt de RPA-specialist samen met Amerikaanse AI-startup Amelia.

De samenwerking tussen beide leveranciers moet tot de ontwikkeling van een intelligente conversationele AI-assistent leiden. Deze assistent moet medewerkers helpen bij het beter automatiseren van repetitieve taken door workflows te bouwen met behulp van software robots.

Op dit moment is het automatiseren van repetitieve workflows met software robots, middels Robotic Process Automation (RPA), al mogelijk, maar voor veel werknemers technisch nog niet eenvoudig. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis om deze automatisering te realiseren.

Deze samenwerking moet de workflow automatisering vergemakkelijken via de eerder genoemde digitale conversationele AI-assistent. Hiervoor wordt concreet de AI-technologie van de startup gecombineerd met het UiPath Business Automation Platform.

Functionaliteit

De digitale assistent kunnen werknemers gebruiken voor het via chat, messaging of spraak invoeren van hulpverzoeken bij hun procesmatige werkzaamheden. De AI-assistent verwerkt deze verzoeken en integreert deze in de software robots van het UiPath RPA-platform. De software robots handelen de verzoeken vervolgens af door het automatiseren van de workflows. Wanneer dit is afgehandeld, vat de Amelia-technologie het resultaat voor de werknemers samen en deelt dit via het gewenste communicatiekanaal.

Meer complexe verzoeken die niet eenvoudig op deze manier kunnen worden opgelost, worden doorgestuurd naar support agents. De oplossing die zij vervolgens geven, wordt door de AI-assistent ‘onthouden’, zodat deze in latere situaties nogmaals kan worden gebruikt.

Voordelen en use cases

Voordelen van de AI-assistent zijn onder meer dat de productiviteit van medewerkers kan worden verbeterd en dat er minder beroep hoeft te worden gedaan op de service desk en daarvoor niet lang hoeft te worden gewacht. Ook zien UiPath en Amelia kansen voor het verbeteren van de NPS-score.

Volgens beide leveranciers kan de gezamenlijke conversationele AI-assistent straks voor een groot aantal uses cases worden ingezet. Denk onder meer aan het oplossen van applicatieproblemen, het resetten van wachtwoorden, checks op vakantiedagen, veranderingen in de payroll en VPN-toegang.

Wanneer de conversationele AI-assistant voor het automatiseren van workflows precies beschikbaar komt, is nog niet bekend gemaakt.

Luister ook: Van RPA naar Intelligent Automation; is dit realistisch of een hype?