1 min Applications

Google Search binnenkort uitgerust met Chat AI, aldus CEO

Google Search binnenkort uitgerust met Chat AI, aldus CEO

Google kiest ook voor een chatbot-optie voor diens zoekfuncties. Het bedrijf gaat hiermee Microsoft achterna, dat recent Bing Chat uitrustte met de mogelijkheid om met een AI-bot te praten.

In gesprek met The Wall Street Journal liet Google-CEO Sundar Pichai weten dat de AI-functie eraan komt. “De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen.” Pichai belooft dat de uitbreiding voor een menselijkere omgang met de zoekfunctie gaat leiden.

Competitie

Lang is Google de onbetwiste leider geweest rond de ontwikkeling van large language models, de technologie achter onder andere dergelijke chatbots. De competitie werd echter een stuk forser toen OpenAI aankwam met ChatGPT. Niet al te lang geleden introduceerde Google diens stand-alone chatbot Bard als alternatief, met aanvankelijk gemixte reacties. Inmiddels heeft deze bot een upgrade achter de schermen gekregen met het grotere PaLM-model.

Chatbots gepaard met een zoekfunctie zijn niet zonder controverse. Zo kreeg Microsoft heftige kritiek te verduren toen bleek dat diens Bing Chat tijdelijk erg beledigend over kon komen. Inmiddels zou deze neiging uit het model geschrapt zijn.