2min

De Europese Commissie heeft een richtlijn uitgevaardigd voor haar personeel om geen generatieve AI-diensten te gebruiken voor cruciale werkzaamheden.

Deze week publiceerde de Europese Commissie een reeks interne richtlijnen voor haar personeel. Deze hebben betrekking tot het gebruik van generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Bard.

Het document heet vrij vertaald “Richtlijnen voor het personeel inzake het gebruik van online beschikbare generatieve hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie”. Het document en de begeleidende nota werden door POLITICO ingezien. Zij werden beschikbaar gesteld via het interne informatiesysteem van de Commissie.

Volgens de inleiding van het document heeft het tot doel “de personeelsleden te helpen de risico’s en beperkingen van online beschikbare generatieve hulpmiddelen op het gebied van AI te beoordelen en de voorwaarden vast te stellen voor een veilig gebruik ervan bij de werkzaamheden van de Commissie”.

De begeleidende nota is duidelijk van aard. “De richtlijnen hebben betrekking op instrumenten van derden die publiekelijk online beschikbaar zijn, zoals ChatGPT. Ze zijn bedoeld om het personeel van de Europese Commissie te helpen de risico’s en beperkingen te begrijpen die online beschikbare instrumenten met zich mee kunnen brengen en om een passend gebruik van deze instrumenten te ondersteunen.”

Beoordeling van de risico’s en beperkingen van AI

Het eerste risico dat in het document wordt geschetst is dat van de openbaarmaking van gevoelige informatie of persoonsgegevens. In de richtlijnen wordt opgemerkt dat alle input die aan een online generatief AI-model wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de AI-aanbieder. Die kan die informatie dan gebruiken om in de toekomst gegenereerde outputs te voeden die beschikbaar zijn voor het publiek.

Uiteraard wil de EU voorkomen dat dit voor problemen zorgt. Daarom is het Commissie-personeel verboden om “informatie die niet reeds openbaar is, noch persoonsgegevens, te delen met een online beschikbaar generatief AI-model.”

Het personeel moet zich er ook van bewust zijn dat de antwoorden van de AI onnauwkeurig of partijdig kunnen zijn. Bovendien moeten zij nagaan of de AI mogelijk intellectuele-eigendomsrechten schendt. Het belangrijkste is dat werknemers nooit door AI gegenereerde output mogen “knippen en plakken” in officiële documenten. Daarnaast wordt het personeel verzocht het gebruik van AI-instrumenten te vermijden bij “kritieke en tijdgevoelige processen”.

De richtlijnen maken ook een uitzondering voor hun eigen AI-diensten. “De besproken risico’s en beperkingen zijn niet noodzakelijk relevant voor intern ontwikkelde generatieve AI-instrumenten van de Commissie. Interne instrumenten die door de Commissie worden ontwikkeld en/of gecontroleerd, zullen per geval worden beoordeeld in het kader van de bestaande corporate governance voor IT-systemen.”

Lees ook: ‘Europese Commissie wil mededingingsonderzoek tegen Microsoft Teams’