2min

Gebruikers van ChatGPT Plus kunnen iedere drie uur nu dubbel zoveel chatberichten versturen. De limiet is opgehoogd van 25 naar 50 berichten.

Het verdubbelen van de berichtlimiet in ChatGPT Plus van 25 naar 50 berichten biedt gebruikers veel voordelen. Zij hoeven zich nu minder zorgen te maken dat zij hun limiet overschrijden en daardoor meer diepe conversaties met de chattool aangaan. Dit helpt meer informatie boven te halen, meer complexere onderwerpen uit te diepen en uiteindelijk ook betere antwoorden te krijgen.

Met de hogere limiet kan ook het gebruik van ChatGPT Plus en het onderliggende GPT-4 LLM-model voor bijvoorbeeld klantenservice, marktonderzoek, het maken van content en andere werkzaamheden worden verbeterd. Dit stelt gebruikers in staat meer klantenvragen te accepteren, langere door AI-gegenereerde content te produceren en data sneller te analyseren.

Meer plugin-interactie en AI-training

Ook biedt de uitbreiding van het aantal berichten gebruikers de kans om beter te experimenteren met diverse ChatGPT-integraties, zoals met Code Interpreter of de 7000 andere plugins van derde partijen die nu op GPT-4 draaien.

Verder kunnen (AI) ontwikkelaars de uitgebreide limiet gebruiken voor het trainen en finetunen van het onderliggende LLM-model. Meer interacties leveren meer data op die weer uiteindelijk tot betere resultaten en verbeteringen moeten leiden.

Gefaseerde uitrol

De ophoging van de limiet vindt in fases plaats, zo blijkt uit diverse Twitter-berichten. Sommige gebruikers zien nu nog de oude limiet van 25 berichten iedere drie uur, andere zijn al voorzien van 50 berichten. Een enkeling kreeg zelfs een limiet van 200 berichten aangeboden.

Tip: ‘OpenAI beperkt functionaliteit GPT-4 wegens privacyzorgen’