2min

Betalende gebruikers van ChatGPT kunnen van een nieuw model gebruikmaken. Naast accuratere antwoorden dan voorheen zal de chatbot minder woorden vuil maken aan eenvoudige antwoorden.

Het nieuwe model (gpt-4-turbo-2024-04-09) heeft daarnaast een recentere dataset dan diens voorgangers. OpenAI heeft deze LLM voorzien van informatie tot december 2023, een forse stap vooruit ten opzichte van de eerdere ‘cut-off date‘ van april 2023.

Een andere verbetering is echter opvallender. Het nieuwe model laat ChatGPT kortere antwoorden geven. Dit lost een veel voorkomend probleem op van de chatbot waarbij de output veel uitgebreider was dan nodig. Zo bevatten antwoorden op korte vragen veelal een uitgebreide uitleg van de besproken termen of sluit de chatbot af met nuanceringen waar de gebruiker niet om had gevraagd.

De vernieuwde GPT-4-Turbo-variant is beschikbaar via de betaalde diensten ChatGPT Plus en Enterprise.

Minder opsmuk

De summiere antwoorden komen op allerlei manieren tot uiting. OpenAI geeft aan dat de verbetering door te voeren is op alle geschreven opdrachten. Uit een voorbeeld op X blijkt hoe deze efficiëntiesprong uitpakt:

Twee screenshots van sms-berichten: de ene is een vriendelijke herinnering om te reageren voor een verjaardagsdiner, en de andere is een vriendelijke follow-up op zoek naar een reactie.
Bron: X

OpenAI heeft sinds de introductie van ChatGPT in november 2022 continu dergelijke verfijningen gedaan aan het functioneren van de chatbot. De grootste update tot op heden is nog altijd de uitbreiding naar GPT-4 in maart 2023, een model dat exclusief is aan ChatGPT Plus-abonnees. GPT-4 Turbo verhoogde later de efficiëntie van de LLM, dat vooral voordelig uitpakt voor organisaties die via OpenAI’s API outputs vanuit GPT-modellen ontvangen.

Overigens zijn de kortere antwoorden naar alle waarschijnlijkheid ook voordelig voor het elektriciteitsverbruik van OpenAI. Kortere outputs kosten minder rekenkracht, terwijl efficiëntere modellen ook minder imposante vereisten kennen. Daarnaast zouden de accuratere antwoorden ervoor moeten zorgen dat gebruikers zich minder vaak genoodzaakt voelen om dezelfde vraag opnieuw aan ChatGPT te poneren.

Tip: Waterverbruik ChatGPT is astronomisch: elke 40 prompts kost een liter

Menselijk gedrag

Hoewel ChatGPT ver verwijderd is van een “Artificial General Intelligence” met het cognitieve vermogen van mensen, worden menselijke eigenschappen vaker toegeschreven aan de chatbot als er wijzigingen plaatsvinden onder de motorkap van de LLM’s. Zo hebben gebruikers opgemerkt dat ChatGPT gedurende 2023 “dommer” leek te zijn geworden, terwijl een eerdere aanpassing aan GPT-4 Turbo moest leiden tot een conversatie met een minder “luie” virtuele gesprekspartner.

Lees ook: ChatGPT wordt slimmer, goedkoper en minder lui