2min

Third-parties kunnen voortaan hun extra diensten via AWS Marketplace verkopen. Diensten kunnen nu direct op het platform worden aangevuld met onder andere implementatiehulp, assessments, managed services, training en premium support.

Bedrijven kunnen al geruime tijd hun cloudoplossingen op de AWS Marketplace aanbieden, maar voor extra ondersteuning diende men de klant voorheen op een andere manier te contacteren.

Dat is nu verleden tijd. Verkopers op AWS Marketplace krijgen nu ruim baan om een breder dienstenpakket te verhandelen, waardoor er nog meer mogelijk is binnen het cloud-ecosysteem van AWS. Het vermindert de frictie voor klanten om beoogde assistentie te krijgen en biedt een beter overzicht van cloudkosten.

AWS-billing

Een voordeel voor klanten is dat de kosten voor deze externe diensten via AWS worden verrekend. Partners kunnen op hun buurt binnen de Marketplace alsnog specifieke prijsniveau’s bepalen per klant, contracttermijnen vastleggen en andere juridische zaken regelen.

Tip: Westcon-Comstor neemt AWS-partner Rebura over

AWS ontvangt een deel van de inkomsten, maar er is niet bekend om welk percentage dat gaat. The Register merkt op dat het cloudbedrijf begin dit jaar deze kosten zou hebben verminderd voor partners, waardoor een deal via AWS Marketplace alsnog aantrekkelijk kan zijn.

Integratie

Met deze stap is het AWS-ecosysteem weer een stukje verder uitgebreid. De kanttekening kan zijn dat er hier sprake is van een grotere vendor lock-in omdat allerlei third-party diensten nu ook direct op AWS vastgelegd zijn. Echter is er bij dergelijke deals veelal sprake van services die toch al innig verbonden zijn met de gekozen clouddienst. In praktische zin is deze stap van AWS dus vooral positief voor klanten, met een gestroomlijnde toevoer van extra ondersteuning waar het nodig is.

Voor ISV’s die klanten via de AWS Marketplace bereiken is er aardig wat flexibiliteit. Zo kan men kiezen voor een tijdelijke of blijvende korting met bepaalde klanten. Vervolgens is er een overzicht van dergelijke overeenkomsten op de AWS Marketplace Management Portal terug te vinden.

Een stroomdiagram van een topproces.
Bron: AWS (klik om in te zoomen)