2min

OpenAI heeft het eigen aanbod verfijnd en goedkoper gemaakt. Een nieuwe LLM voor ChatGPT vermindert incidenten waarbij de chatbot zich “lui” gedraagt. Ondertussen kunnen developers voortaan AI-modellen beter tekst laten begrijpen. Ook valt er meer te sleutelen aan de OpenAI-API.

De betaalde diensten van ChatGPT worden een stukje goedkoper. Zo is de inzet van GPT-3.5 Turbo voortaan 50 procent voordeliger dan voorheen voor inputs en 25 procent voor outputs. OpenAI wijst erop dat 70 procent van de zakelijke gebruikers al van GPT-4 al naar GPT-4 Turbo is overgestapt, dat eveneens voordeliger is.

Weer betere prestaties na maanden verslechtering

Een nieuw GPT-4 Turbo-previewmodel komt met een opmerkelijke verbetering. “gpt-4-0125-preview” zou taken als het genereren van programmeercode uitgebreider uitvoeren, met minder “luiheid” tot gevolg. Gebruikers melden al langer dat ChatGPT steeds minder bekwaam lijkt te worden. Zo noemde een gebruiker het op het OpenAI Developer Forum het in november “dommer” dan voorheen, met meer incorrecte code en een slechter geheugen.

Dit werd al eerder vorig jaar op een wetenschappelijke manier ondersteund. Zo bleek uit onderzoek van Stanford University en UC Berkeley dat complexe vragen over wiskunde met minder accuratesse werden beantwoord dan eerder. Wel sloeg de chatbot beter ongewenste vragen af. Het lijkt er dus op dat ChatGPT geleidelijk minder schadelijk, maar daarnaast minder doeltreffend is geworden. Dat dient het nieuwe model dus op te lossen.

Tekst voor AI voorbereiden wordt eenvoudiger

Ook introduceert OpenAI twee nieuwe embedding-modellen. Zoals OpenAI het verwoordt is een embedding een “reeks van getallen dat concepten binnen content representeren zoals natuurlijke taal of code”. De nieuwe modellen zijn een stuk efficiënter, en dus goedkoper.

Embeddings kennen veel voordelen. Zo kunnen organisaties hiermee bedrijfseigen tekst of code voorbereiden voor AI-inzet en tegelijk versleutelen. AI-modellen kunnen vervolgens de relatie tussen verschillende woorden en getallen leren om accurate antwoorden te kunnen geven. Ook OpenAI maakt gebruik van deze methodiek om ChatGPT en de Assistants-API kennis te laten vergaren.

API-gebruik verbeterd

Voortaan maakt OpenAI het eenvoudiger om API-keys aan te passen. Developers kunnen voortaan permissies aanwijzen voor deze keys via een specifieke pagina op het OpenAI-platform. Het bedrijf belooft dat data nooit voor trainingsdoeleinden of het verbeteren van de eigen AI-modellen wordt gebruikt.

Overigens is de kwestie rondom databescherming vanuit OpenAI wel lastiger geworden sinds de introductie van de GPT Store. Deze oplossing biedt namelijk custom GPT’s van derden, waardoor de data van gebruikers ook bij die partijen kan belanden.

Lees ook: Microsoft wijkt af van OpenAI met nieuw team voor kleine AI-modellen