2min

Het gebruik van AI-oplossingen en -toepassingen door Europese bedrijven kan de Europese economie tegen 2030 600 miljard euro extra opleveren. Dit stellen de marktonderzoekers van Strand Partners in een onderzoek. Eén derde van de Europese bedrijven heeft de technologie ondertussen in huis, maar daar zitten amper mkb’ers bij.

Uit het onderzoek in opdracht van AWS blijkt volgens Strand Partners dat de inzet van AI-technologie door bedrijven van grote waarde kan zijn voor de Europese economie in het algemeen. Deze technologie kan over zes jaar 600 miljard euro extra aan waarde bijdragen aan de Europese economie in het algemeen. Dit is volgens het onderzoek gelijkwaardig aan het bedrag dat tegen die tijd de Europese bouwsector aan de algemene Europese economie bijdraagt.

De 600 miljard euro extra waarde is ook van invloed op het totaalbedrag dat de hele (digitale) techsector aan de Europese economie in 2023 gaat bijdragen. Tegen 2030 zal dit laatste bedrag een omvang hebben van 3.4 biljoen euro, volgens het onderzoek. Vorig jaar berekenden de onderzoekers nog een totaalbedrag van 2.8 biljoen euro

Eén derde gebruikt AI

De specialisten stellen verder dat ongeveer een derde van de Europese bedrijven inmiddels AI-technologie implementeerden. Dit is een toename van 32 procent in vergelijking met de cijfers over 2022. Het is juist deze toename die de onderzoekers hoop geeft op de extra waarde van 600 miljard euro.

Bedrijven die AI gebruiken, noteren vooral verbeteringen op het vlak van een hogere omzet en een verbeterde productiviteit. Daarnaast geven bedrijven ook aan dat zij de voor AI-technologie benodigde (public of private) cloud vaker gebruiken.

Verbeterpunten van mkb

Wel blijft het gebruik van AI vooral nog bij grote ondernemingen liggen. Europese mkb’ers zetten deze technologie nog maar beperkt in. Deze laatste categorie bedrijven ziet nog veel problemen op de weg, zoals het vinden van geschikte medewerkers, de wet- en regelgeving en het kostenaspect dat bij implementatie komt kijken.

Verder blijkt dat voor een goede ontwikkeling en implementatie van AI-technologie in het Europese bedrijfsleven ook aan deze voorwaarden moet worden voldaan. Onder meer het verkleinen van de zogenoemde ‘digital skills gap’ voor AI en het opstellen van de juiste wet- en regelgeving en het wegnemen van de onzekerheid daarover in Europa, zijn daarvoor belangrijk.

Vooral voordelen

Gelukkig blijken Europeanen wel gunstig gestemd over de voordelen die AI-technologie met zich mee zal brengen. De helft van de Europeanen vindt volgens het onderzoek dat AI meer mogelijkheden gaat brengen dan gevaren ten opzichte van wekzekerheid en de toekomst van werk.

Ook vindt 65 procent van de respondenten dat AI bijvoorbeeld de gezondheidszorg zal transformeren. Iets meer dan de helft geeft aan dat AI gaat helpen bij het oplossen van sociale problemen, zoals klimaatverandering en het voorkomen van nieuwe pandemieën.

Lees ook: Nederlandse IT-managers veel pessimistischer over AI dan de rest van de wereld