ChatGPT praat voortaan in real-time, nieuw model GPT-4o gratis beschikbaar

ChatGPT praat voortaan in real-time, nieuw model GPT-4o gratis beschikbaar

Tijdens de eigen “Spring Update” heeft OpenAI onthuld hoe het ChatGPT en GPT-4 vernieuwt. Met GPT-4o (“Omnimodel”) krijgen niet-betalende gebruikers toegang tot een aanzienlijk geavanceerder model dan voorheen.

OpenAI maakte inloggen al overbodig, maar wil de frictie voor toegang tot ChatGPT verder verkleinen. Zo krijgt de chatbot een applicatie voor macOS in navolging van mobiele apps. Hiervoor is echter nog altijd een internetverbinding nodig aangezien ChatGPT onmogelijk lokaal te draaien is.

Eveneens ondersteunt ChatGPT voortaan 50 talen. Dit dekt volgens OpenAI 97 procent van de wereldbevolking. Microsoft Copilot, dat op OpenAI-technologie is gebaseerd, voegde ook relatief recent extra talen toe.

Tip: Copilot spreekt nu officieel Nederlands

Chat-interface, real-time reacties

De interface is vernieuwd en lijkt voortaan meer op een reguliere chat-app. Ook is de spraak-feature verbeterd om nagenoeg in real-time te reageren. Het effect voor de eindgebruiker moet zijn dat er een ‘werkelijk’ gesprek plaatsvindt. Ten opzichte van de Voice-feature is er nu geen wachttijd na het verzenden van audio; ChatGPT kan zelfs onderbroken worden en direct op nieuwe uitspraken reageren. Daarnaast ‘kijkt’ de chatbot live mee met videobeelden, waar het tevens direct op reageert. Net als Amazon Alexa lijkt ChatGPT te luisteren naar “Hey ChatGPT” voor activatie.

Een computerscherm met code op een teksteditor en een wazige grafische interface, met onderaan taakbalkpictogrammen.

De sleutel naar de ChatGPT-vernieuwing is een verhoogde efficiëntie. GPT-4o belooft soortgelijke resultaten te behalen als GPT-4, maar 50 procent efficiënter en daardoor aanzienlijk goedkoper bij API-gebruik. Voorheen gebruikte OpenAI meerdere modellen om tekst, video en spraak te verwerken. Dit vereiste een vertaalslag naar het volgende model, dat aardig wat latency opleverde. Nu draait alles op GPT-4o – het AI-model is dus echt ‘multimodaal’ en niet enkel op tekst gefocust.

Tijdens de presentatie laat OpenAI de bredere inzetbaarheid van ChatGPT zien. Zo is de chatbot in staat om live beelden te bekijken, als tolk te functioneren en naar wens de eigen intonatie aan te passen.

Gratis GPT’s

Andere betaalde functies van ChatGPT Plus worden nu ook gratis. Toegang tot de GPT Store is nu voor iedereen beschikbaar, waardoor gespecialiseerde LLM’s voor programmeren, academische doeleinden of het schrijven van gedichten te kiezen zijn. Let wel: dit zijn aanpassingen van OpenAI’s GPT-modellen door derden. De foutgevoeligheid verschilt dus nogal en gebruikersdata wordt mogelijk met andere partijen dan OpenAI gedeeld.

Een schermafbeelding van een Python-script in een Jupyter Notebook op een bureaublad met een overlay-instellingenvenster en een geminimaliseerde bestandsmap op de achtergrond.

Op moment van schrijven is de update nog niet live. OpenAI belooft dat de vernieuwingen aan ChatGPT de komende weken wereldwijd uitgerold worden. Ter afsluiting bedankte de AI-ontwikkelaar nog Nvidia, waarvan CEO Jensen Huang eigenhandig de allereerste Blackwell AI-chip aan OpenAI overhandigde. Zonder die hardware was de demonstratie (video) volgens OpenAI niet mogelijk geweest.

Van een mogelijke AI-zoekmachine van OpenAI is (vooralsnog) geen sprake, in tegenstelling tot wat we eind vorige week berichtten.

Lees meer: Deal tussen Apple en OpenAI bijna rond om ChatGPT te integreren in iOS 18