2min

Een kwart van de Europese huishoudens vindt dat de download- en uploadsnelheden niet overeenstemmen met het ondertekende contract. Een op de drie huishoudens geeft aan met verbindingsproblemen te kampen.

Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer-enquête. Volgens recentelijk aangenomen wetgeving zijn dienstenleveranciers verplicht om klanten vóór de ondertekening van het contract nauwkeurige informatie te verstrekken over de minimale kwaliteitsvereisten van de geleverde diensten. Het gaat dan over aansluitingssnelheden en eventuele beperkingen op internetsnelheden.

Naast problemen met internetsnelheid en -verbinding geeft een op vier respondenten aan moeilijkheden met betrekking tot de verbinding met het mobiele internet. Eenzelfde aantal mensen meldt dat hun telefoongesprekken op mobiele telefoons soms worden afgebroken terwijl zij aan lijn zijn.

"De gebruikers vertellen ons luid en duidelijk dat zij niet kunnen rekenen op de beloofde internetsnelheden en kwaliteit van de dienstverlening", aldus Europees Commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes. "De nationale autoriteiten moeten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de internetexploitanten de nieuwe EU-regels in acht nemen die hen ertoe verplichten transparant te zijn inzake internetsnelheden en kwaliteit van de diensten. Wanneer dit niet volstaat, zal de Commissie niet aarzelen verdere actie te ondernemen in de vorm van striktere richtsnoeren of zo nodig wetgeving."

Verder blijkt uit de enquête dat steeds meer mensen in de EU een mobiele telefoon hebben. Ruim een kwart, 27 procent, is alleen via de mobiele telefoon te bereiken en slechts 9 procent heeft alleen een vaste telefoon. 62 procent heeft zowel een vaste als mobiele telefoon. Maar liefst 89 procent van de Europese huishoudens maakt gebruik van de mobiele telefoon, maar 62 procent beperkt uit kostenoverwegingen het gebruik ervan.

De Eurobarometer-enquête is uitgevoerd onder 27.000 huishoudens in de EU en werd uitgevoerd tussen 9 februari en 11 maart.