2min

De Business Software Alliance (BSA), de internationale belangenbehartiger voor het beschermen van auteursrechten, vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen piraterij, maar vindt dat de Amerikaanse overheid daarin doorschiet. De organisatie zegt de nieuwe Stop Online Piracy Act (SOPA) niet te kunnen steunen.

In een nieuw wetsvoorstel krijgen belanghebbende partijen vergaande middelen om websites die auteursrechten schenden aan te pakken. Het instellen van blokkades in het internetadresboek (DNS) en volledig offline halen zijn twee van deze maatregelen, maar ook filtering en monitoring behoren tot het arsenaal van klagende partijen zoals platenlabels en filmmaatschappijen. En voor dit alles is geen rechterlijk bevel nodig.

De BSA is een sterk voorstander om rechthebbenden te beschermen, maar vindt deze beoogde maatregelen veel te ver gaan. "Een eerlijke rechtsgang, vrijheid van meningsuiting en privacy zijn rechten waar niet aan getornd mag worden. De BSA verzet zich al lang tegen filtering en monitoring van het internet", aldus de president van de BSA. Daarom kan de belangenbehartiger niet haar steun geven aan de huidige vorm van de beoogde wetgeving. De president stelt voor om de wetgeving op enkele punten aan te passen.

Ook internetbedrijven en computerexperts hebben forse kritiek geleverd op het voorliggende wetsvoorstel. Door de DNS-filteropties belemmert de invoer van de beter beveiligde DNSSEC. Door de nieuwe regels wordt het internet volgens hen juist onveiliger.

Uit recent onderzoek van de BSA bleek dat ongeveer de helft (47 procent) van alle internetgebruikers hun software op illegale wijze verkrijgt. Mensen weten dat wat ze doen niet door de beugel kan, maar doen het toch omdat ze "toch niet gepakt worden", aldus een van de respondenten in het onderzoek. Ook riep de belangenorganisatie onlangs op om harder op te treden tegen illegaal downloadgedrag van internetgebruikers. Jaarlijks kampen softwarebedrijven hierdoor met een schadepost van 13,5 miljard dollar. Door hogere boetes zouden bedrijven en particulieren wel twee keer nadenken voordat ze illegaal een softwarepakket downloaden, aldus de BSA.