Als Google in de toekomst goede locatiegegevens wil blijven bieden, dan is het noodzakelijk dat er geen opt-in verplichting komt voor het verzamelen van routergegevens. Het invoeren van een opt-in, waar de Tweede Kamer voor pleit, ziet het internetbedrijf niet zitten en zal volgens Google leiden tot een situatie waarin het onmogelijk wordt om zonder GPS een locatiebepaling te doen.

Dat zegt Alma Whitten, de hoogste privacybaas bij Google, tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Vorige week bleek dat diverse Kamerfracties niet tevreden zijn over de opt-out optie. Door de term ‘_nomap’ aan je SSID toe te voegen, ziet Google van een afstand dat het niet de gegevens van het betreffende WiFi-punt mag opnemen. Dit vereist een actie vanuit de internetgebruiker en daarover is de Tweede Kamer niet te spreken. Volgens diverse Kamerleden is lang niet iedereen in staat om deze actie uit te voeren.

In plaats van een opt-out pleitte de Kamer voor een opt-in functionaliteit. Dit houdt in dat Google aan iedere gebruiker nadrukkelijk toestemming moet vragen om de gegevens van de WiFi-toegangspunten te verzamelen. De verantwoordelijk ligt dan niet langer bij de gebruiker maar bij Google.

Whitten ziet niets in deze plannen van het parlement. Zij vreest dat veel gebruikers geen actie zullen ondernemen om Google toestemming te verlenen voor gegevensverzameling. In dat geval komt de kwaliteit van de locatiediensten van Google in het geding. "Locatiebepaling leunt op de aanname dat het is toegestaan om wifi-toegangspunten te scannen", aldus Whitten.

Whitten pleit daarom voor alleen een opt-out mogelijkheid. Een andere optie is dat routerfabrikanten het eenvoudiger maken om aan te geven of hun router mag worden gebruikt door Google voor gegevensbepaling. Ook dit is wat Whitten betref een reële optie. Ze hoopt dat andere bedrijven die net als Google gegevens verzamelen het goede voorbeeld van het internetbedrijf overnemen.

Google verzamelt de SSID’s (namen) van routers en hun exacte locatie om een locatiebepaling te doen van een computer, smartphone of tablet.