2min

Later vandaag zal de Europese Commissie het omstreden wetsvoorstel ACTA ondertekenen. Daarmee legt het Europese orgaan enkel de tekst van het wetsvoorstel vast: het Europees Parlement zal zich in juni nog buigen over deze wet.

Met ACTA wil de EU een halt toeroepen aan de distributie van namaakartikelen en auteursrechtelijk beschermd materiaal. Met de ondertekening stemt de Europese Commissie in met de tekst zoals deze nu op tafel ligt. Het Europees Parlement mag het wetsvoorstel alleen nog in zijn geheel aannemen of verwerpen: amenderen is in dit stadium niet meer mogelijk. Als het Parlement zich niet kan vinden in het wetsvoorstel verdwijnt de gehele tekst in de prullenbak.

Europarlementariër Marietje Schaake (D66/ALDE) roept haar collega’s op om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zij zegt dat ze in april een hoorzitting wil organiseren. Daar kunnen organisaties die door de voorgenomen wetgeving getroffen worden hun zegje doen. Collega en partijgenoot Sophie in ’t Veld diende in 2008 al een verzoek in om alle relevante stukken boven tafel te krijgen. Ze deed daarbij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Momenteel ligt haar verzoek bij het Europese Hof van Justitie.

Voordat het Europees Parlement in juni over het wetsvoorstel zal debatteren, gaat het stuk nog langs enkele parlementaire commissies. Zij brengen ieder een advies uit en overhandigen dit aan de hoofdcommissie. Deze commissie zal de deeladviezen meenemen in haar eigen eindadvies aan het Europees Parlement.

ACTA is in het verleden al ondertekend door Australië, Canada, Japan en de Verenigde Staten. Nederland zette vorige maand zijn handtekening onder het wetsvoorstel. Overigens met het wetsvoorstel nog geratificeerd worden door de Tweede Kamer. Dat zal naar verwachting later dit voorjaar gebeuren.