Wij wisten het natuurlijk al lang, maar de wetenschappelijke wereld moest eerst wetenschappelijk verantwoord onderzoek verrichten om deze bewering te staven: geruchten verspreiden zich het snelst via social media. Computerwetenschappers van de Universität des Saarlandes zijn erin geslaagd om deze hypothese wiskundig te verklaren.

Hoofdonderzoeker Tobias Friedrich noemt de bevindingen van zijn onderzoek "fascinered". Volgens hem erkende iedereen wel dat sociale netwerken een structuur creëren waardoor informatie snel verspreid kan worden, maar hij en zijn onderzoeksteam zijn erin geslaagd om de hypothese met een wiskundige vergelijking wetenschappelijk te onderbouwen.

Het verspreiden van geruchten gaat sneller via social media dan via gevestigde netwerken waarin iedereen elkaar kent en met elkaar spreekt, of waarvan de structuur willekeurig tot stand komt. Een opmerkelijke bevinding is dat gebruikers niet over een omvangrijk netwerk hoeven te beschikken om een gerucht snel te verspreiden. Volgens de onderzoekers zijn ook gebruikers met een klein netwerk in staat om in no time een grote groep mensen te bereiken.

Volgens de onderzoekers hebben gebruikers met een beperkt aantal followers altijd wel één of meerdere gebruikers in hun netwerk zitten die goede connecties heeft. Hij hoeft een gerucht maar op te pikken van een gebruiker en door te sturen om een grote groep mensen te bereiken. Door een bericht via Twitter slechts acht keer door te sturen, wisten de onderzoekers gemiddeld 45,6 miljoen gebruikers van de in totaal 51,2 miljoen testpersonen te bereiken.

Het onderstaande figuur geeft een versimpelde weergave van de bevinding van de onderzoekers. Voor de volledige wiskundige onderbouwing kun je het onderzoeksrapport nalezen.