1 min

Tags in dit artikel

, , , , , , ,

Minister Kamp van Economische Zaken wil de verplichte melding en instemming voor cookiegebruik op websites beperken tot tracking-cookies. De versoepeling moet het aantal storende popups terugdringen.

Kamp onthulde zijn plannen woensdag in de Tweede Kamer, nadat vanuit verschillende partijen kritiek werd geuit op de cookiewetgeving in Nederland. De wetswijziging staat het stille gebruik van analytische cookies toe, waardoor het aantal popups moet afnemen. Binnen een maand legt de minister een eventuele wetswijziging voor aan de kamer.

De privacywetgeving schiet zijn doel voorbij, vindt De Kamer. De cookiegijzeling dwingt gebruikers vaak in te stemmen met het cookiegebruik om toegang te verkrijgen tot een website, bedrijven hechten veel waarde aan de statistische gegevens die de cookies opleveren.

Kamp speelt in op de drang naar statistieken door, naast functionele cookies, ook analytische cookies toe te staan. Dat past ook binnen de Europese regelgeving. De Minister wil daarnaast met De Kamer en toezichtsorganen OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens uitzoeken of een stilzwijgende vorm van toestemming mogelijk is binnen de huidige wet.

Deze manier wordt bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk toegepast. Gebruikers worden met een balkje onder- of bovenin het scherm geattendeerd op het cookiegebruik van een website. Als de gebruikers het gebruik van de website voortzetten, wordt verondersteld dat zij akkoord gaan met het cookieregime van de desbetreffende website.